FIZINIO ASMENS BANKROTO ADMINISTRATORIUS

Fizinio asmens bankroto administratorius ir jo pasirinkimas

Sveikiname, Jūs jau radote savo bankroto administratorių! UAB "Stiprus žmogus" komanda laukia Jūsų ir kviečia puodeliui kavos!

Bankroto administratorius, teikiantis fizinio asmens bankroto paslaugas, tiesiog privalo būti savo srities profesionalas, gebantis paversti fizinio asmens bankroto procedūrą nesudėtinga ir paprasta kiekvienam žmogui. Iš tiesų, bankroto administratorius privalo būti tai ne tik teisininkas, bet kartu - patikėtinis, artimas draugas, psichologas ir dažnai – pagrindinis motyvatorius – daugiau nei trejiems metams bankroto proceso. Tik toks profesionalas padės Jums jaustis Stipriu Žmogumi, priėmusiu drąsų ir teisingą sprendimą. Todėl savo bankroto bylos  administratoriumi turėtumėte rinktis tik tokį žmogų, kuriuo galėsite pasitikėti ir nedvejodamas skambinsite, rašysite elektroninį laišką ar važiuosite puodeliui kavos. Svarbiausia - žinosite, jog visada esate laukiamas.

Bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ – tarp Lietuvos  lyderių

Bankroto administratorius UAB "Stiprus žmogus" - viena didžiausių bendrovių Lietuvoje, besiverčianti išskirtinai tik fizinių asmens bankroto bylų administravimu. UAB "Stuprus žmogus" dirba tik profesionalūs teisininkai, kurie jau daugiau nei dešimtį metų spacializuojasi išskirtinai bankroto teisės srityje, o fizinių asmenų bankroto bylose - nuo pat šio instituto atsiradimo pradžios.

 

UAB „Stiprus žmogus“ nuolat administruoja apie 100 fizinių asmenų bankroto bylų, taip pat visiems norintiems padeda parengti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teikia profesionalias konsultacijas visais fizinio asmens bankroto bylos klausimais, padeda rengti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, rengia visus būtinus teisminius dokumentus dėl fizinio asmens bankroto bylos, taip pat – skundus, atsiliepimus, prašymus ir kt.

 

UAB „Stiprus žmogus“ teikia paslaugas visoje Lietuvoje, visomis Jums tinkamomis ryšio priemonėmis. Jei kontaktas „akis į akį“ Jums nepriimtinas (ypač šiuo sudėtingu laiku), nuraminsime – turime klientų, kurių iki šiol nesame matę, o jie jau sėkmingai baigia fizinio asmens bankroto procesą!

Nelaukite - susiekite su mumis nedelsdami ir tuojau pat gaukite atsakymus į visus Jūsų klausimus!

Kokias paslaugas teikia bankroto administratorius?

Įstatymas leidžia bankroto administratoriui teikti šias paslaugas:

 

 1. Padėti fiziniam asmeniui parengti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;

 2. Padėti fiziniam asmeniui parengti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą;

 3. Konsultuoti visus norinčius bet kuriais fizinio asmens bankroto proceso klausimais;

 4. Administruoti fizinių asmens bankroto bylas.

Kaip fizinio asmens bankroto administratorius gali būti paskiriamas?

Jei pats nesate pasirinkęs bankroto administrartoriaus – tokį Jums gali paskirti teismas, kreipdamasis į bankroto administratorių veiklą kontroliuojančią instituciją ir prašydamas pateikti galimų bankroto administratorių kandidatūras bei bankroto administratorių sutikimus administruoti Jūsų bylą.

 

Mes norime paprašyti Jūsų labai gerai pagalvoti prieš nusprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros – tai, ar pats pasirinksite profesionalą, ar teismas paskirs vien tik atlyginimo gavimu suinteresuotą asmenį, – gali nulemti visą fizinio asmens bankroto bylos sėkmingumą.

Pasirinkite mus - ir Jums nereikės sukti galvos dėl eibės sudėtingų teisinių klausimų.

Finansinė užduotis – bankroto administratorius ir jo paslaugų kaina

Lėšos, mokamos bankroto administratoriui, gali skirtis pagal tai, kiek norėsite paslaugų iš bankroto administratoriaus. Profesionalūs bankroto administratoriai nemažai teisinių paslaugų. Žemiau pateikiame pagrindines dažniausiai Jums rūpimas paslaugų kainas:

 

Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo kaina

Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimas gali nekainuoti nieko, jeigu jį parengsite pats. Deja, bet ši paslauga gali kainuoti daugiau nei 2 000 Eur, jeigu pareiškimo parengimui kreipsitės į advokatą.

 

UAB "Stiprus žmogus" gali pasiūlyti akivaizdžiai mažesnes kainas: pas mus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, įtraukiant  Jums reikalingas konsultacijas visais neraminančiais klausimais, strategijos sudėliojimą ir pan., kainuoja nuo 900 Eur vieno fizinio asmens bankroto byloje.

 

Ši kaina gali skirtis, jei:

 

 • turite daug kreditorių;

 • turite daug turto (tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo);

 • bankrutuojate ne vienas;

 • verčiatės individualia veikla,

 • kitų individualių fizinio asmens bankroto bylos priežasčių, kurias būtinai su Jumis aptarsime iš anksto.

 

Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano kaina

Mokumo atkūrimo planas yra pagrindinis ir esminis Jūsų bankroto proceso dokumentas, apibrėžiantis Jūsų 3 metų bankroto proceso taisykles. Retas nežino (būna neinformuotas pasirinkto teisininko), kad tai yra netgi svarbesnis dokumentas nei pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo - visgi, juk jį tvirtina kreditoriai. Dėl šios priežasties Planas turi būti parengtas itin rūpestingai ir atsakingai – taip, kad būtų patvirtintas ne tik kreditorių susirinkimo, bet vėliau - teismo. Tik po plano patvirtinimo prasideda 3 metus truksiantis fizinio asmens bankroto procesas, o Plano nepatvirtinimas lemia bankroto bylos nutraukimą ir Jūsų kelionę į pradžią.

 

Įstatymas numato pareigą planą parengti pačiam asmeniui, tačiau niekas nekliudo pagalbos prašyti bankroto administratoriaus ar kitų teisininkų, kurie specializuojasi būtent šioje srityje. Dėl itin didelės Plano reikšmės sėkmingai bankroto bylos eigai, visuomet rekomenduojame planą rengti su kvalifikuota ir patikima pagalba.

 

Taigi, kiek kainuoja parengti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą?

 

Nieko nekainuoja, jeigu, kaip ir pareiškimą, Planą rengsite pats.

 

Mokumo atkūrimo plano parengimo kaina rinkoje "pas teisininkus" svyruoja nuo 300 iki 500 Eur.

 

Mes žinome, kaip Planą parengti taupiausiomis sąnaudomis ir palankiausiomis sąlygomis – tikrai mažesnėmis, nei nurodyta aukščiau! Drąsiai nedelsdamas su mumis susisiekite!

 

Bankroto administravimo išlaidos iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo (apie keturi mėnesiai nuo bankroto bylos iškėlimo dienos)

 

Įstatymas numato, kad šios išlaidos neturėtų viršyti 4xMMA (šiuo metu - 2 428 Eur). Pas mus šių išlaidų patirsite kur kas mažiau: mūsų prašomos patvirtinti bankroto administravimo išlaidos keturiems ir daugiau mėnesių iki Plano patvirtinimo siekia nuo 150,80 Eur išlaidų + 250 Eur bankroto administratoriaus atlyginimo, kurį patvirtina kreditoriai.

Ši suma gali nežymiai padidėti, jei bankroto byloje yra didelis kiekis kreditorių ar bankrutuojate ne vienas, tačiau dėl visų veiksmų pateikiame detalią ir konkrečią sąmatą.

 

Bankroto administravimo išlaidos po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme

Bankroto administravimo kaina vienoje fizinio asmens bankroto byloje po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme pas mus (t. y. bankroto administratorių) – svyruoja nuo 50-55 Eur/ mėn.  Ši suma padidėja, jei turite kilnojamojo ir/ ar nekilnojamojo turto, kuris pardavinėjamas fizinio asmens bankroto procese, daug kreditorių, verčiatės individualia veikla ir pan. Vis dėlto pažymime, kad iIšlaidos, susijusios su  turto pardavimu, yra padengiamos iš gautų pardavimo lėšų.

 

Labai svarbu, jog šias išlaidas mokate ne tiesiogiai iš savo kišenės, – jos yra dengiamos iš lėšų, kurias Jūs sukaupiate kas mėnesį vesdamas lėšas, viršijančias Jūsų būtinųjų poreikių sumą, bankroto administratoriui.

 

Tai iš tikrųjų reiškia, kad po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme fizinio asmens bankrotas Jums absoliučiai nekainuoja. Kodėl? Todėl, kad Plane nustačius Jūsų mėnesinių išlaidų sumą, likusi Jūsų mėnesinių pajamų dalis yra skiriama kreditoriams ir vedama į depozitinę sąskaitą, kur yra kaupiama. Būtent iš šios – kreditoriams skirtos lėšų dalies – yra atskaitomas atlyginimas bankroto administratoriui bei visos kitos būtinos lėšos bankroto procedūroms atlikti. Iš tiesų teisinga būtų pasakyti, kad už Jūsų bankroto procesą moka kreditoriai.

Kokios yra bankroto administratoriaus teisės ir pareigos fizinio asmens bankroto procese?

Nuo teismo nutarties patvirtinti Planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:

 

 1. Disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal Jūsųmokumo atkūrimo plane nustatytą tvarką;

 2. Atlieka mokumo atkūrimo plane numatytus pavedimus kreditoriams;

 3. Tvarko visų Jūsų gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;

 4. Rengia Jūsų kreditorių susirinkimus;

 5. Dalyvauja kreditorių susirinkimuose;

 6. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir Jums mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitą. Šiame dokumente nurodoma fizinio asmens per pusmetį gautų lėšų suma, informacija, kaip šios lėšos paskirstytos kreditoriams, ir išsami informacija apie tai, kaip vykdomos mokumo atkūrimo priemonės. Visa informacija apie Jūsų finansinę situaciją per pusmetį turi būti pagrįsta rašytiniais įrodymais (darbo užmokesčio pažyma, banko išrašais ir pan.);

 7. Teikia duomenis  apie fizinio asmens bankroto procesą bankroto administratorių veiklą kontroliuojančiai institucijai;

 8. Jei turite skolininkų, išieško skolas Jūsų vardu;

 9. Gina Jūsų ir  kreditorių teises;

 10. Vykdo  teismo ir (ar) kreditorių sprendimus;

 11. Turi teisę siūlyti fiziniam asmeniui keisti Planą;

 12. Turi teisę siūlyti kreditoriams/ teismui nutraukti fizinio asmens bankroto bylą;

 13. Vertina Jūsų vykdomą individualią veiklą.

Bankroto administratorius fizinio asmens bankroto proceso metu turi teisę:

 

 1. Gauti iš fizinio asmens finansinius dokumentus ir juos vertinti;

 2. Atlikdamas bankroto procedūras, apžiūrėti ir tikrinti fizinio asmens turimą turtą;

 3. Suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant mokumo atkūrimo planą;

 4. Skųsti teismui kreditorių priimtus sprendimus;

 5. Gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės informacinių sistemų.

 

Jei turite daugiau klausimų dėl bankroto administratoriaus pasirinkimo ar Jūsų dabartinio bankroto administratoriaus pakeitimo – drąsiai kreipkitės, padėsime!

IEŠKOTE FIZINIO ASMENS BANKROTO ADMINISTRATORIAUS?

KREIPKITĖS!

 • Black Facebook Icon
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.