FIZINIO ASMENS BANKROTO PASEKMĖS

Fizinio asmens bankroto bylos pasekmės, kai byla yra pabaigiama, arba TEIGIAMOS PASEKMĖS

Fizinio asmens bankroto byla baigiasi, kai bankroto administratorius atlieka paskutinį mokumo atkūrimo plane numatytą mokėjimą fiiznio asmens kreditoriams. Po šio mokėjimo, parengęs būtinus dokumentus ir gavęs kreditorių susirinkimo pirmininko parašą, bankroto administratorius kreipiasi į teismą, prašydamas pabaigti bankroto bylą. Po teismo priimto sprendimo (nutarties) bankroto byla pasibaigia.

 

Ką fizinio asmens bankroto bylos pabaiga reiškia Jums? O gi, tai kad galite pradėti gyvenimą iš naujo: gauti visas pajamas į banko sąskaitą, nesibaimindami, kad jos bus nuskaitytos antstolio, imtis naujų verslo planų, sukurtų per trejus bankroto proceso metus, prašyti banko paskolos, įsigyti nekilnojamojo turto laiduoti, keliauti, skirti savo gyvenimą malonumams ir idėjoms, kuriomis gyventi negalėjote, neatradę fizinio asmens bankroto galimybės!

Kokios fizinio asmens skolos nėra nurašomos pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui  ir lieka visam gyvenimui?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo padarytos esminės Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos, apie kurias tiek žiniasklaidos priemonėse, tiek teismų praktikoje buvo nutylima. Vis dėlto neabejotinai, šios pataisos, kol bus galiojančios ir nepanaikintos, turės esminės įtakos fizinių asmenų bankroto byloms, ypač esamų skolų nurašymui - taigi ir fizinių asmenų bankroto pabaigai.

Didžiausią įtaką fizinių asmenų skolų nurašymui turi pakeistas Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnis „Kreditorių reikalavimų tenkinimas“. Šis straipsnis įstatymų leidėjo buvo keičiamas dviem blokais.

 

Nauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcija ši 29 straipsnio dalis buvo iš esmės pakeista, nurodant, jog, pasibaigus bankroto bylai, nėra nurašomos tik šios skolos:

 

1) atsiradusios dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų, taip pat - ir Sodrai);

2) kylančios iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas) arba nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas).

 

Žemiau pateikiame lentelę, iš kurios matysite, kokios skolos fizinio asmens bankroto procese buvo nenurašomos iki ir po 2020 metų.

Fizinio asmens bankroto bylos pasekmės, kai byla yra nutraukiama, arba NEIGIAMOS PASEKMĖS

Deja, ne visos bankroto bylos baigiasi gražiai, t. y. skolų nurašymu ir taip laukiama teismo nutartimi dėl fizinio asmens bankroto bylos pabaigos.

 

Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnį, asmeninė bankroto byla gali baigtis ir anksčiau negu po trejų metų (t. y. ne pasibaigti fizinio asmens mokumo atkūrimo Plano įgyvendinimu, bet būti nutraukiama), jei:

 

 1. Jei per teismo nustatytą terminą mokumo atkūrimo planas nebuvo pateiktas tvirtinti teismui;

 2. Teismas nepatvirtina mokumo atkūrimo plano;

 3. Paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą apie save ir savo finansinę situaciją, o dėlto mokumo atkūrimo planas gali būti įgyvendintas netinkamai;

 4. Paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl savo nesąžiningumo ar žalingų įpročių;

 5. Paaiškėja nuslėptos aplinkybės, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu būtent dėl šių nusikaltimų padarymo jis tapo nemokus;

 6. Fizinis asmuo nuslepia bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį;

 7. Iškeliama fizinio asmens individualios įmonės bankroto byla;

 8. Fizinis asmuo nevykdo Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimų;

 9. Fizinis asmuo miršta;

 10. 2/3 kreditorių dauguma kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo, kai asmuo nevykdo mokumo atkūrimo plano.

Kas nutinka nutraukus fizinio asmens bankroto bylą?

Labai gaila, bet jei fizinio asmens bankroto byla buvo nutraukta dėl paties fizinio asmens nesąžiningumo, šis žmogus išsikelti fizinio asmens bankroto bylos nebegalivisus būsimus 10 metų – nei Lietuvoje, nei kur nors kitur Europos Sąjungoje. Šiuo klausimu įstatymas "skamba" labai griežtai.

 

Kas yra fizinio asmens nesąžiningumas?

Fizinių asmenų bankroto įstatyme ir teismų praktikoje yra numatyti bei sufomuluoti daug atvejų, kas yra laikoma nesąžiningumu fizinio asmens bankroto byloje. Pateikiame keletą pavyzdžių:

 

- Nevykdomas teismo patvirtintas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas.

Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas – svarbiausias fizinio asmens bankroto procedūros dokumentas, nuo kurio patvirtinimo kreditorių susirinkime ir vėliau - teisme - momento yra skaičiuojamas trejų metų fizinio asmens bankrotas. Mokumo atkūrimo plane yra aptariami visi procesai, kurie nulemia trejų metu bankroto eigą: detalizuojamos fizinio asmens pajamos, būtinosios mėnesinės išlaidos, skolininkai ir skolų išieškojimo procedūra, turtas, jo kaina ir pardavimas, mokumo atkūrimo priemonės, lėšų vaikams išlaikyti mokėjimas, bankroto administratoriaus išlaidos ir atlyginimas, kreditorių reikalavimų tenkinimo terminai bei periodiškumas ir pan.

Sąžiningas mokumo atkūrimo plano vykdymas – tai neabejotinas garantas, kad fizinis asmuo pasieks bankroto bylos pabaigą ir galės nusirašyti visas likusias nepadengtas  skolas. Dėl to kreditoriai itin priekabiai prižiūri mokumo atkūrimo plano vykdymą ir, pastebėję Plano pažeidimus, turi teisę kreiptis į bankroto administratorių ir teismą dėl bankroto bylos nutraukimo.

Jei bankrutuojantis fizinis asmuo mokumo atkūrimo planą vykdo sąžiningai, laikosi visų šiame dokumente sau numatytų pareigų, garantuojame, jog bankroto procesas bus sklandus visoms pusėms!

 

- Paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie davo finansinę situaciją ir mokum atkūrimo planas gali būti įgyvendintas netinkamai.

Kaip ir fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kreditoriams, teismui ar bankroto administratoriui gavus duomenų, jog bankrutuojantis asmuo galėjo nuslėpti informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, priežastis, sukėlusias jo nemokumą, bankroto byla nutraukiama dėl nesąžiningumo.

Žinodamas šiuos niuansus, bankrutuoti norintis fizinis asmuo turėtų kreiptis į profesionalus, kurie visas šias aplinkybes įvertins ir patars teisingiausią sprendimą. Nerizikuokite savo bankroto byla - pradėkite naują, sąžiningą rytojų jau šiandien!

 

- Paaiškėja, kad fizinis asmuo nemokiu tapo per 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų ar 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytų žalingų įpročių.

Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas nekelia bankroto bylos fiziniam asmeniui, jeigu paaiškėja, kad jis per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

Taigi, jei fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantį teismą, bankroto administratorių ar kreditorius pasiekia duomenys apie bankrutuojančios asmens nesąžiningus veiksmus iki bankroto bylos iškėlimo: nesąžiningus, fizinio asmens turtą mažinančius sandorius; dėl neteisingos informacijos buvo suklaidinti paskolų/ kredito davėjai; buvo vengiama geriau apmokamo darbo;  buvo išeinama iš darbo, siekiant išvengti antstolių ir pan.

Kaip numatyta Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte, teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).

Iš tiesų tai reiškia, kad teismas, kreditoriai ar bankroto administratorius buvo informuoti apie tai, kad tikroji ir esminė fizinio asmens bankroto priežastis – priklausomybė (nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, azartinių lošimų ir pan.). Tokiu atveju dėl nurodytų priklausomybių fizinis asmuo turi daug skolų, netenka darbo, galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais.

 

- Paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus BK 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, o teistumas nėra išnykęs ir būtent dėl šių veikų fizinis asmuo pateko į bankroto situaciją.

Ši informacija taip pat turi būti atskleista teismui ir kreditoriams teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jei šios aplinkybės yra nuslepiamos tikslingai ir paaiškėja fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo metu, bankroto byla šiam žmogui yra nutraukiama.

 

- Yra nuslepiamos bankroto proceso metu gautos lėšos ar kitas turtas, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį.

 

Tvirtinant fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, yra nustatoma  būtinųjų išlaidų suma, skirta vienam mėnesiui, kurią bankrutuojantis asmuo gali išleisti savo poreikiams tenkinti. Visos asmens gautos pajamos (ligos išmokos, gyventojų pajamų mokesčio permoka, našlystės pensija, vaikų priežiūros išmokos, artimųjų parama, dovanos, dienpinigiai ir komandiruotpinigiai, kurie nėra pagrįsti kvitais, ir pan.), viršijančios šią būtinųjų išlaidų sumą, skiriamą mėnesiui, turi būti pervedamos į bankroto administratoriaus atidarytą depozitinę sąskaitą. Jei šios pinigų sumos nepervedamos ir fizinis asmuo išleidžia daugiau nei jam numatyta mokumo atkūrimo plane, tai teismų praktikoje traktuojama kaip fizinio asmens nesąžiningumas ir mokumo atkūrimo plano pažeidimas, dėl ko fizinio asmens bankroto byla nutraukiama.

 

- Fizinis asmuo nevykdo kitų Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų.

Žmogus, įgyvendindamas mokumo atkūrimo planą, turi nemažai kitų pareigų – teikti informaciją apie savo finansinę padėtį (darbo užmokesčio pažymas, Sodros pažymas, banko išrašus ir pan.); keisti mokumo atkūrimo planą, kai finansinė situacija iš esmės  pasikeičia; nesudaryti naujų skolinių įsipareigojimų; mokėti kasdienius mokesčius, atsirandančius bankroto proceso metu, ir pan.

Šių pareigų nevykdymas, kai yra atliekamas tyčia dažnai Lietuvos Respublikos teismų yra vertinamas kaip fizinio asmens nesąžiningumas, dėl ko bankrutuojantis asmuo gali sulaukti skaudžių pasekmių.

Kaip galima matyti iš išdėstytų argumentų, – fizinio asmens sąžiningumas yra itin svarbi sąlyga tiek bankroto bylos iškėlimui, tiek jos vykdymui ir pabaigai. Norint sklandžios fizinio asmens bankroto procedūros, nuo pat pradžių reikia pasirinkti tinkamą bylos strategiją, ką gali padėti padaryti tiks šios srities – fizinių asmenų bankroto bylų – profesionalai.

JAV į fizinio asmens bankroto bylą išsikėlusį asmenį žiūrima kaip į patirtį gavusį žmogų. Kaip toks žmogus vertinamas Lietuvoje?

Neturime nei vieno nepatenkinto kliento, kuris po trejų metų bankroto proceso būtų likęs nusivylęs dėl savo sprendimo bankrutuoti. Šis sprendimas bet kuriuo atveju veda į priekį, tiek patį žmogų, tiek mus visus kartu su juo – bankrutavęs žmogus gali sukurti verslą, gauti jam paskolą ar lizingą, įdarbinti kitus žmones ir taip kurti pridėtinę vertę. Viso to netenkame, kai neleidžiame šiam žmogui atsitiesti ir pabandyti iš naujo. Juk įmonės bankrutuoti gali, tiesa? Bet štai tokios įmonės direktorius, laidavęs už jos veiklą visu savo asmeniniu turtu, – anksčiau bankrutuoti negalėjo ir po didžiulių skolų našta turėjo tūnoti visą gyvenimą. Puiku, kad tai yra ištaisyta ir žmogui leidžiama pradėti gyventi iš naujo.

Žinoma, žmonės žiūri įtariai į dalykus, kurių nesupranta. Deja, bet konkrečios, aiškios ir profesionaliai pateiktos informacijos apie fizinio asmens bankrotą Lietuvoje vis dar yra labai mažai, visuomenė per mažai šviečiama šiuo klausimu. Todėl žinios dažniausiai sklinda iš lūpų į lūpas, o visi suprantame, kaip ši informacija gali būti iškreipiama. Pamažu, bet žmonės keičiasi ir ieško sprendimų, kurie anksčiau nebuvo galimi, o tai džiugina. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie teisingos, aiškios ir suprantamos informacijos sklaidos!

Norite pasikonsultuoti dėl savo asmeninės situacijos? Neabejodamas susisiekite Jums priimtinomis ryšio priemonėmis!

DRĄSIAI KREIPKITĖS!

 • Black Facebook Icon
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.