BANKROTO BYLOS PASKELBIMAS ARBA

FIZINIO ASMENS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMAS

Kas yra fizinio asmens bankroto bylos paskelbimas?

"Fizinio asmens bankroto bylos paskelbimo" sąvoka neprofesionalioje aplinkoje dažnai yra painiojama su fizinio asmens bankroto bylos iškėlimu. Fizinių asmenų bankroto administravimo įstatymas nenumato ir neapibrėžia tokio termino kaip „fizinio asmens bankroto bylos paskelbimas“.

 

Tad, jei išgirdote tokį terminą, žinokite, - jį vartoja ne profesionalai. Jei išgirdote šį terminą iš bankroto administratoriaus lūpų – verta pagalvoti apie kito profesionalo paiešką.

 

Dėl to, kad dažnai žmonės spaudoje yra klaidinami, maišant šias sąvokas: bankroto bylos iškėlimas bei paskelbimas, šioje skiltyje aptarsime fizinio asmens bankroto bylos iškėlimą (kitaip sakant, paskelbimą).

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (paskelbimo) galimybės Lietuvoje

Nuo Fizinių asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimo (2013-03-01)  iki 2020-03-31 Lietuvoje buvo paskelbta 2 621 bankroto bylų  fiziniams asmenims,  iš  kurių 697 (26,6 proc.) fizinių asmenų bankroto   procesai  jau yra baigti.  Tad neverta abejoti, kad fizinio asmens bankroto procedūra Lietuvoje yra pernelyg naujas ir nenuspėjamas procesas.

Kas gali  išsikelti fizinio asmens bankroto bylą?

Priešingai nei yra su įmonėmis, fizinio asmens bankroto bylą gali išsikelti tik pats žmogus. Todė, jei Jus kasdien neramina antstoliai ir jų vykdomi nuskaitymai - nesijaudinkite - niekas kitas, tik Jūs pats, galite išsikelti sau fizinio asmens bankroto bylą. Ir nors šiam sprendimui reikia daug drąsos - nedelskite! Jau šiandien tiksi Jūsų naujo rytojaus laikas!

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygos

Kada gali būti keliama fizinio asmens bankroto byla? Kaip įtvirtina Fizinių asmenų bankroto įstatymas, yra tik viena grindinė sąlyga - Jūsų skolos viršija 15 175 Eur (25 x MMA) ir neturite galimybių jų sumokėti, – galite bankrutuoti.

 

Bankroto bylą iškelia (paskelbia) teismas tada, kai pats žmogus to prašo. Dėl to, norėdami išsikelti bankroto bylą, turite kreiptis į teismą, pateikdami pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo (paskelbimo).

 

Tinkamai pasiruošus, bankroto bylos paskelbimas yra nesudėtinga ir greita procedūra. Fizinio asmens bankroto bylos paskelbimas dažniausiai vyksta taip:

 

 1. Kai pateiksite pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teisėjas gali paprašyti papildomos informacijos ar dokumentų.

 2. Gavęs visą informaciją ir priėmęs pareiškimą, teisėjas paskirs teismo posėdį.

 3. Teismo posėdyje teisėjas užduos keletą svarbiausių klausimų apie Jūsų finansinę situaciją, pasitikslins tam tikras aplinkybes ir pan.

 4. Paprastai per savaitę po teismo posėdžio teisėjas priims sprendimą – iškels bankroto bylą.

Atvejai, kai fizinio asmens bankroto bylą nėra iškeliama

Tik labai retais atvejais fiziniam asmeniui yra atsisakoma iškelti bankroto bylą. Šie atvejai yra:

 

 1. Fizinio asmens skolos neviršija 15 175 Eur (25 MMA)

 2. Jeigu per paskutinius 3 metus fizinis asmuo elgėsi nesąžiningai ir dėl to bankrutuoja.

 3. Jeigu teismo sprendimu fizinis asmuo buvo nuteistas už finansinius nusikaltimus, teistumas nėra išnykęs ir būtent dėl šių nusikaltimų susidarė fiiznio skolos kreditoriams.

 4. Jeigu fizinis asmuo bankrutuoja dėl žalingų įpročių (lošimų, piktnaudžiavimo alkoholiu ir kt.).

 5. Jeigu tuo pačiu metu vyksta fizinio asmens turimos individualios įmonės bankrotas. Tuomet reikėtų palaukti šios įmonės bankroto pabaigos.

 6. Jeigu jau kartą per paskutinius 10 metų fiziniam asmeniui buvo iškelta, pabaigta ar nutraukta bankroto byla.

Kreditorių informavimas prieš fizinio asmens bankroto bylos paskelbimą

Viena iš svarbesnių sąlygų, kurią privalomai numato įstatymas iki kreipiantis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, – būtinybė informuoti visus savo kreditoriui bei antstolius apie ketinimą išsikelti fizinio asmens bankroto bylą. Tokį pranešimą privaloma išsiųsti mėnesį prieš pateikiant pareiškimą teismui.

 

Pranešimą kreditoriams ir antstoliams galima parašyti laisva forma, svarbu, svarbiausia - išsisaugokite išsiuntimo įrodymus.

 

Jeigu pageidaujate - tai galime padaryti iš Jus, tik paskambinkite!

Teismas, kuris nagrinėja fizinio asmens bankroto bylą

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paprastai yra teikiamas pagal fizinio asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą, jei jos neturite - pagal faktinę gyvenamąją vietą, darbovietės vietą ir pan.

Ar reikės dalyvauti teismo posėdyje dėl fizinio asmens bankroto bylos paskelbimo?

Tai galėsite nuspręsti pats!

 

Fizinio asmens bankroto atveju teismas nėra vieta, kurios reikėtų bijoti. Jei turite kokybiškai ir profesionaliai parengtą pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo - jį visada galėsite paskaityti posėdžio metu, o teismas, turėdamas rankose profesionalų pareiškimą neturės daug klausimų.

 

Jeigu į teismą nenorite kelti kojos, Jūsų vardu į teismo posėdį gali keliauti ir advokatas. Advokato Jums ieškoti nereikės – bendraujame su puikiais savo srities specialistais, kuriais pasitikime ir drąsiai galime rekomenduoti!

Kiek trunka bankroto bylos paskelbimas?

Apie du mėnesius. Pirmas mėnesis skirtas kreditorių informavimui, apie kurį minėjome keliomis pastraipomis aukščiau. Dar mėnesį trunka, kol teismas paskiria posėdį ir priima sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

 

Žemiau pateikiame grafiką, iš kurio galėsite aiškiau įsivaizduoti fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo procesą:

Fizinio asmens bankroto byla Lietuvoje ir užsienyje

Neretai mūsų klientai klausia – ar galima paskelbti fizinio asmens bankroto bylą kitoje šalyje? Atsakymas, žinoma, TAIP.

 

Šiuo aspektu vis dėlto reikia apsvarstyti gerokai daugiau niuansų nei keliant fizinio asmens bankroto bylą Lietuvoje, – pvz., ar, skelbdami fizinio asmens bankrotą svečioje šalyje, norėsite patirti papildomų išlaidų vertimams (visi dokumentai taip pat turės būti siunčiami į Lietuvą)?

 

 • Ar esate pasiruošęs skirti lėšų papildomoms tarpininkų paslaugoms?

 • Ar pakankamai gerai šnekate ta užsienio kalba, kurioje norite bankrutuoti ir nebūsite supainiotas sudėtingos svečios šalies teisinės terminijos?

 • Ar esate tikras, kad iš tiesų atitiksite kitos šalies reikalavimus bankroto bylai iškelti ir vėliau Jūsų bankroto byla nebus nutraukta?

 

Jei bent į vieną klausimą atsakėte neigiamai, nuoširdžiai siūlome fizinio asmens bankroto bylą kelti Lietuvoje, kur visuomet savo gimta kalba gausite aiškius ir konkrečius atsakymus, kur Jums visuomet gelbės Jūsų šalies teismas ir kreditoriai nežiūrės kreivai dėl galbūt „ne visai sąžiningai“ keliamos bankroto bylos.

 Atvirai pasakysime - mūsų praktikoje pasitaikė jau ne vienas atvejis, kai žmogus, bandęs ar išsikėlęs fizinio asmens bankroto bylą užsienyje, turi grįžti atgal į Lietuvą. Vis dėlto net ir grįžus, fizinio asmens bankroto procesas nebėra toks sklandus arba jį tenka atidėti dar dešimčiai metų. Nutrauktoms, nesąžiningai pradėtoms fizinio asmens bankroto byloms užsienyje Lietuvoje yra užtrenkiamos durys. Ir, be abejonės, Jūsų kreditoriai dėl to džiaugiasi.

 

Taigi, kodėl mes sakome - bankrutuokite sąžiningai ir laisvai Lietuvoje? Nes mes niekur nedingsime ir visuomet būsime šalia Jūsų.

 

Vis dėlto ką daryti, jei gyvenate dirbate užsienio šalyje?

Nesukite dėl to galvos! Svarbu, jog nebūtumėte išregistravęs nuolatinės gyvenamosios vietos :ietuvoje, turėtumėte čia artimųjų ir turėtumėte galimybę atvykti teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo. Visa kita be jokių problemų galima padaryti per nuotolį, Jums sąžiningai ir atvirai dirbant kitoje šalyje.

​​​Kodėl vieniems žmonėms fizinio asmens bankroto byla yra iškeliama, o kitiems - ne?

Pati bankroto procedūra nėra labai sudėtinga, ypač jei žmogui padeda šios srities profesionalai. O padėti gali tiek advokatai, tiek bankroto administratoriai – geriausiai išmanantys savo sritį. Deja, bet fizinio asmens bankrotas - labai siaura ir specifinė sritis, į kurią pritingima gilintis, todėl būtina surasti profesionalą, kuriuo bus pasitikima viso fizinio asmens bankroto proceso metu. Ir tik suradus tinkamą asmenį – kokybiškai parengti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, apgalvoti visus niuansus, kurie gali turėti įtakos trejus metus vykstančiai bankroto bylai. Kai kurie teisininkai nėra suinteresuoti strateguoti žmogaus bankroto visiems trejiems metams, jie pasirūpina tik pareiškimo parengimu, kuris dėl savo trūkumų pakiša žmogui koją vėlesnėse procedūrose ir kelia riziką asmeninio bankroto bylos sėkmei.

Be abejonės, būna atvejų, kuomet gavęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas jį tenkina ne visuomet. Tačiau neigiamą teismo sprendimą beveik visais atvejais galima prognozuoti, jei bankrutuoti norintis žmogus pasirenka kvalifikuotą teisinę pagalbą, ir šiam sprendimui užbėgti už akių tinkamai apgalvojant visas bankroto proceso detales.

Kaip atskirti, kada žmogus bankrutuoti nori sąžiningai, o kada - tik nusirašyti skolas, kurių nenori mokėti?

Pirmiausia svarbu pažymėti, kad jei jau žmogus bankrutuoja – jam tai visada naudinga. Ir ne tik jam. Taip pat – ir šio žmogaus kreditoriams.

 

Kodėl? Kai tik pasibaigs šio žmogaus bankroto procesas ir bus grąžinta tam tikra dalis skolų, žmogus vėl grįš į „vartotojų“ rinką. Vėl galės iš tų pačių bankų imti paskolą (žinoma, šį kartą geriau paskaičiavęs savo rizikas), lizinguotis, pvz., automobilį ar kompiuterį, ieškos finansavimo verslui, leis sau įsigyti daugiau prekių ir paslaugų. Tokiu būdu dabartiniai kreditoriai gaus naują klientą ir visi gaus naudos.

Žinoma, reikėtų atskirti nesąžiningus fizinių asmenų bankrotus, kai žmogus tik nori nusirašyti skolas, o iš tiesų uždirba daugiau pajamų nei oficialiai nurodo ir galėtų pats per protingą terminą įvykdyti visus įsipareigojimus kreditoriams. Vis dėlto tokie atvejai per trejus fizinio asmens bankroto proceso metus ganėtinai greitai išaiškėja, nes toks asmuo paprastai neturi tiek daug vidinės motyvacijos visas savo pareigas vykdyti tvarkingai, o kreditoriai tai greitai pastebi ir kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo.

SUSISIEKITE!

 • Black Facebook Icon
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.