Pasirinkus tinkamą fizinio asmens bankroto administratorių, Jums daryti nieko nereikės – viską už Jus atliks bankroto administratorius, apie kiekvieną būtiną žingsnį iš anksto primindamas, patardamas ir dirbdamas kartu su Jumis.

Po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo „įsijungs“ nesudėtinga taisyklė: turėsite neviršyti teismo paskirtos mėnesinės būtinųjų išlaidų sumos, o likusią dalį gautų lėšų bent kartą per mėnesį pervesti bankroto administratoriui, kuris vėliau šias lėšas paskirstys visiems kreditoriams.

Jeigu nepasakysite – nesužinos. Vienintelis dalykas, kurio turėsite paprašyti iš darbdavio – tai pažymos apie Jūsų gautą darbo užmokestį. Bet ši pažyma reikalinga daugeliu gyvenimiškų atvejų, taip pat – ir paskolai gauti.

Teikiant pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo teismui, turėsite nurodyti, kokios, Jūsų manymu, sumos iš gaunamų mėnesinių pajamų Jums reikia kasdienėms būtinosioms išlaidoms apmokėti. Vėliau ši suma numatoma ir kreditorių tvirtiname mokumo atkūrimo plano projekte, tad labai svarbu, kad jau pareiškime visi Jūsų būtinieji poreikiai būtų gerai apgalvoti.

Daugiau apie būtinųjų poreikių sumos nustatymą galite pasiskaityti čia.

Ne. Gaunami alimentai yra skirti išimtinai Jūsų vaiko poreikiams tenkinti ir nėra priskiriami prie Jūsų gaunamų pajamų, todėl jie negali atitekti kreditoriams.

Jokiu būdu. Jūs negalėsite iš karto nubraukti visų savo skolų – per trejus metus padengsite tik dalį jų. Fizinio asmens bankrotas – tai neišvengiamas lėšų praradimas kreditoriams, kurie, Jums nebankrutuojant, skolos reikalautų visą gyvenimą iki pilno jos grąžinimo. Akivaizdu, nėra ir nebus patenkinti Jūsų fizinio asmens bankroto procesu. Būtent todėl svarbu susirasti tinkamą bankroto administratorių, kuris atliks tarpininko vaidmenį, visuomet bandydamas suderinti abiejų pusių norus – tiek bankrutuojančio asmens, tiek kreditorių.

Svarbiausia, jog neišleistumėte daugiau lėšų, nei Jums paskyrė teismas ir vėliau buvo nustatyta mokumo atkūrimo plane. Labai svarbu, kad bankroto proceso metu pajamos nemažėtų, o jūs stengtumėtės rasti būdų, kaip padidinti savo gaunamas lėšas, – tuomet kreditoriai matys Jūsų pastangas. Sumažėjus gaunamoms lėšoms, kreditoriai ir teismas turės iš naujo tvirtinti dėl to patikslintą Jūsų mokumo atkūrimo planą.

Tikrai ne. Savo banko sąskaitomis naudojatės tik Jūs pats, todėl tik nuo Jūsų priklauso, ar bankroto procese elgsitės sąžiningai ir atsakingai vykdysite Jums nustatytus įpareigojimus. Bankroto administratorius turi tik pareigą prižiūrėti, ar banko sąskaitoje esančiomis lėšomis naudojotės atsakingai, t. y. paprašyti Jūsų pateikti banko sąskaitos išrašus.

Jei antstolis turto dar nepardavė, turtas (pvz., butas ar automobilis) parduodamas mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka, paprastai per pirmąjį pusmetį po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

Pagal bendrą taisyklę – visas turtas bankroto byloje yra parduodamas. Tačiau jei automobilis yra būtinai reikalingas Jūsų darbui, pats automobilis nėra itin vertingas, galima tartis su kreditoriais dėl automobilio išsaugojimo.

Tikrai taip. Viskas priklauso nuo turimo turto, jo vertės ir susitarimo su kreditoriais. Turtą gali pavykti išsaugoti dėl to, kad jis yra būtinas pajamoms gauti, taip pat dėl to, kad jo pardavimas lemtų neprotingai didelių išlaidų atsiradimą ir kt.

Bankroto procese taip pat įmanoma susitarti su banku, kad bankui įkeistas turtas nebūtų pardavinėjamas toliau mokant nustatytas kredito įmokas.

Be abejonės. Jūsų iniciatyva veikti, dirbti, ieškoti naujų galimybių didinti savo pajamas yra sveikintina. Svarbiausia – tinkamai vykdoma individualios veiklos apskaita.

Mokumo atkūrimo planas yra esminis Jūsų fizinio asmens bankroto proceso dokumentas. Mūsų vertinimu, – netgi svarbesnis už pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Mokumo atkūrimo planą, nuo kurio patvirtinimo pradeda tiksėti trejus metus truksiantis fizinio asmens bankroto procesas, tvirtina kreditoriai, tad itin svarbu, jog mokumo atkūrimo planas būtų parengtas kokybiškai, apie viska pagalvojant, apsaugant tiek Jūsų interesus, tiek suteikiant pozityvių lūkesčių kreditoriams.

Rekomenduojame šį dokumentą rengti su profesionalų pagalba!

Daugiau apie mokumo atkūrimo planą galite pasiskaityti čia.

Jei mokumo atkūrimo plano projektą rengtumėte pats, vadovaudamasis mūsų puslapio rekomendacijomis ir Fizinių asmenų bankroto įstatymu, nekainuotų nieko.

Kreipiantis į profesionalius teisininkus ši paslauga gali kainuoti ir 400 – 500 Eur. Pas mus šios kainos gerokai mažesnės, tad nedelsdami kreipkitės!

Apytiksliai visas fizinio asmens bankroto procesas trunka 3,5 m.

Kai bankroto administratorius atlieka paskutinį mokumo atkūrimo plane numatytą mokėjimą kreditoriams. Po šio mokėjimo, parengęs mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, bankroto administratorius kreipiasi į teismą, prašydamas pabaigti fizinio asmens bankroto bylą. Kai tik įsiteisėja teismo nutartis dėl bankroto bylos pabaigos, šis trejų metu procesas lieka užmarštyje!

Nusirašo beveik visos skolos, išskyrus:

  1. Alimentai, skirti vaikams išlaikyti (taip pat skola „Sodrai“, jeigu buvo mokami alimentai už Jus).
  2. Baudos valstybei už nusikaltimus (paskirtos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą) ar administracinius nusižengimus (paskirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą).