FIZINIO ASMENS BANKROTO SĄLYGOS

Fizinio asmens bankroto sąlygos Lietuvoje

Šiandien jau neverta abejoti, kad fizinio asmens bankroto proceso sąlygos Lietuvoje yra pernelyg naujos ir nenuspėjamos.

 

Lietuvoje yra susiklosčiusi gausi teismų praktika, teisėjams dažnai vyksta mokymai fizinio asmens bankroto klausimais, todėl, pasirinkę tinkamą fiiznio asmens bankroto administratorių, galite nebijoti dėl „siurprizų“ savo asmeninio bankroto procese ir susipainioti tarp pernelyg gausių fizinio asmens bankroto sąlygų. Juo labiau kad dirbant su savo srities profesionalu – fizinio asmens bankroto administratoriumi - daryti Jums nieko nereikės – viską už Jus atliks bankroto administratorius, apie kiekvieną būtiną žingsnį iš anksto primindamas ir visuomet nukreipdamas tinkama Jums palankia linkme.

 

Juk visada ramiau, kai žinai, jog bet kada gali paskambinti žmogui, kuris patars ir neleis parklupti, tiesa? Ypač, jei to žmogaus darbas - atsakyti ir pagelbėti Jums.

 

Nebijokite fizinio asmens bankroto Lietuvoje – tikslas bus tik ranka pasiekiamas ir neturėdami jokių su bankroto procedūromis susijusių rūpesčių, galėsite dairytis naujų, pelningesnių ir Jums patrauklesnių, veiklos galimybių!

Fizinio asmens bankroto bylos sąlygos: kas gali iškelti fizinio asmens bankroto bylą?

Priešingai nei yra su įmonėmis, fizinio asmens bankroto bylą gali išsikelti tik pats žmogus.

 

Nesijaudinkite, be Jūsų valios niekuomet negausite baisios žinios – „Laba diena, Jums iškeltas bankrotas“.

 

Būkite drąsus – fizinio asmens bankroto procesas – labai dažnai yra išsigelbėjimo ratas, kai jokios pagalbos šalia nebesimato.

Kreipkitės į mus - nedelsdami atsakysime į visus Jūsų klausimus apie tai, ar Jūsų situacija atitinka fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygas.

Fizinio asmens bankroto bylos sąlygos: atvejai, kada iškeliama fizinio asmens bankroto byla

Fizinio asmens bankrto procesas nėra toks sudėtingas, kaip gali pasirodyti!

 

Jeigu Jūsų skolos viršija 15 175 Eur (25 x MMA) ir neturite galimybių jų sumokėti – galite bankrutuoti.

 

Bankroto bylą iškelia teismas tada, kai žmogus to prašo - tik pats asmeniškai ir joks kreditorius neiškels Jums bankroto bylos. Dėl to, norėdami išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, turite kreiptis į teismą, pateikdami pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

 

Tinkamai pasiruošus, bankroto bylos paskelbimas yra nesudėtinga ir greita procedūra. Ji dažniausiai vyksta taip:

 

 1. Kai pateiksite pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teisėjas gali paprašyti papildomos informacijos ar dokumentų.

 2. Gavęs visą informaciją ir priėmęs pareiškimą, teisėjas paskirs teismo posėdį.

 3. Teismo posėdyje teisėjas pasitikslins tam tikras aplinkybes, užduos papildomų klausimų ir pan.

 4. Po teismo posėdžio teisėjas priims nutartį – iškels bankroto bylą.

Fizinio asmens bankroto bylos sąlygos: atvejai, kada bankroto bylos išsikelti negalima

Kada bankrutuoti negalite?

 

Tikrai labai retais ir išimtiniais atvejais! Bankrutuoti negalėsite:

 

 1. Jeigu skolos neviršija 15 175 Eur.

 2. Jeigu per paskutinius 3 metus Jūsų veiksmai buvo nesąžiningi;

 3. Jeigu teismo sprendimu buvote nuteistas dėl finansinių nusikaltimų atlikimo;

 4. Jeigu bankrutuojate dėl savo turimų žalingų įpročių (lošimas, alkoholis ir pan.);

 5. Jeigu šiuo metu vyksta Jūsų individualios įmonės bankrotas;

 6. Jeigu per paskutinius 10 metų jau esate bankrutavęs.

Fizinio asmens bankroto bylos sąlygos: kreditorių informavimas

Viena iš svarbesnių fiiznio asmens bankroto sąlygų, jog fizinio asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas priimtų nagrinėti – būtinybė informuoti visus savo kreditoriui bei antstolius apie ketinimą išsikelti fizinio asmens bankroto bylą ne vėliau nei prieš mėnesį iki keliaujant į teismą.

 

Pranešimą kreditoriams ir antstoliams gali parašyti laisva forma, svarbu, išsisaugokite išsiuntimo įrodymus.

 

Žinoma, tai už Jus galime padaryti ir mes, tik paskambinkite!

Teismas, kuris nagrinėja fizinio asmens bankroto bylą

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paprastai yra teikiama pagal fizinio asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą.

Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas

Mokumo atkūrimo planas yra pagrindinis ir esminis Jūsų bankroto proceso dokumentas, apibrėžiantis Jūsų 3 metų bankroto proceso taisykles. Šį dokumentą privalo parengti fizinis asmuo, kai jau yra iškelta fizinio asmens bankroto byla. Jame numatomos Jūsų pajamos, išlaidos, turto pardavimo tvarka, administravimo išlaidos, skolų mokėjimo grafikas ir pan. Planas turi būti parengtas itin rūpestingai ir atsakingai – taip, kad būtų patvirtintas teismo. Tik po plano patvirtinimo prasideda 3 metus truksiantis bankroto procesas, o plano nepatvirtinimas lemia bankroto bylos nutraukimą.

 

Įstatymas numato pareigą planą parengti pačiam asmeniui, tačiau niekas nekliudo pagalbos prašyti bankroto administratoriaus ar kitų teisininkų. Dėl itin didelės plano reikšmės sėkmingai bankroto bylos eigai, visuomet rekomenduojame planą rengti su kvalifikuota pagalba.

Fizinio asmens bankroto bylos pabaiga ir nutraukimas

Deja, ne visos bankroto bylos baigiasi gražiai, t. y. skolų nurašymu ir taip laukiama teismo nutartimi dėl fizinio asmens bankroto bylos pabaigos.

 

Asmeninė bankroto byla gali baigtis ir anksčiau laiko (t. y. ne pasibaigti fizinio asmens mokumo atkūrimo Plano įgyvendinimu, bet būti nutraukiama), jei:

 

 1. Nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti;

 2. Teismas nepatvirtina plano;

 3. Paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;

 4. Paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl savo nesąžiningumo ar žalingų įpročių;

 5. Paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

 6. Fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti;

 7. Iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;

 8. Fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų;

 9. Fizinis asmuo miršta;

 10. 2/3 kreditorių kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo, kai asmuo nevykdo mokymo atkūrimo plano.

Skolos, kurios negali būti nurašomos pasibaigus fizinio asmens bankroto bylai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo padarytos esminės Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos, apie kurias tiek žiniasklaidoje, tiek teismų praktikoje buvo nutylima. Vis dėlto neabejotinai, šios pataisos, kol bus galiojančios ir nepanaikintos, turės esminės įtakos fizinių asmenų bankroto byloms, ypač skolų nurašymui.

Didžiausią įtaką fizinių asmenų bankroto bylų nagrinėjimui ir procedūrai turi pakeistas Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnis „Kreditorių reikalavimų tenkinimas“. Šis straipsnis praktiškai buvo keičiamas dviem blokais.

 

Nauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcija ši 29 straipsnio dalis buvo iš esmės pakeista, nurodant, jog pasibaigus bankroto bylai nėra nurašomi tik šie reikalavimai:

 

1) dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų);

2) reikalavimai, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas) arba nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas).

 

Žemiau pateikiamoje lentelėje matysite, kokios skolos fizinio asmens bankroto procese buvo nenurašomos iki ir po 2020 metų.

Kada šeimoje bankrutuoja tik vienas iš sutuoktinių?

Tai labai reta situacija ir būna tik tuomet, kai sutuoktiniai turi pasirašę iki/ povedybinę sutartį, kuria jų turtas ir įsipareigojimai yra padalinti, arba skolos yra atsiradusios dar iki santuokos sudarymo. Priešingu atveju, bet kokie įsipareigojimai: ar tai būtų imama paskola kito sutuoktinio verslui, ar lizinguojamas automobilis, – atsiradę santuokos metu, yra bendri. Labai gaila, kad visuomenėje vis dar manoma, jog skolingas liks tik tas iš sutuoktinių, kuris uždėjo parašą skolindamasis pinigų. Turime labai liūdnų pavyzdžių, kai daugybę skolų turintis sutuoktinis dingsta lyg į vandenį, o į dirbantį likusį sutuoktinį atsigręžia antstoliai, nors apie skolas šis žmogus net nenutuokė.

Ar pasibaigus fizinio asmens bankroto procedūrai žmogui būna paprasta gyventi?

Kai baigiasi trejus metus trunkantis bankroto procesas, teismas nurašo visas likusias nepadengtas skolas ir šis teismo sprendimas įsiteisėja, žmogui nuo pečių yra nuimama milžiniška psichologinė ir finansinė našta. Jokių apribojimų tokiam žmogui nėra – jis vėl drąsiai gali įgyvendinti savo verslo idėjas, keliauti, kreiptis dėl paskolos gavimo, sudaryti visas įmanomas sutartis dėl lizingo, ryšio paslaugų ir pan. Ar jam lengva gyventi? Manau, kad lengviau nei bet kuriam kitam žmogui, kuris neturėjo tiek karčios patirties ir neturėjo galimybių iš jos pasimokyti.

Jei norėtumėte apie fizinio asmens bankroto sąlygas sužinoti daugiau, turite neraminančių klausimų – mes tikrai turėsime atsakymą. Prašome drąsiai kreiptis Jums patogiu būdu.

 • Black Facebook Icon
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.