MOKUMO ATKŪRIMO PLANO PARENGIMAS

 

 

 

Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas - kas tai?

 

Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas yra pats svarbiausias fizinio asmens bankroto procedūros dokumentas, aptariantis Jūsų 3 metų asmeninio bankroto procesą: Jūsų pajamas, išlaidas, turtą ir jo pardavimą, skolininkus, kreditorius, mokėjimus kreditoriams, mokumo atkūrimo priemones ir pan.

 

Vien dėl to, kad šis dokumentas galioja visus trejus fizinio asmens bankroto metus, mokumo atkūrimo planas turi būti parengtas profesionaliai – taip, jog jį patvirtintų ir kreditorių susirinkimas, ir teismas. Tik po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo prasideda 3 metus truksiantis bankroto procesas, o mokumo atkūrimo plano nepatvirtinimas laiku nulemia fizinio asmens bankroto bylos nutraukimą.

 

Įstatymas numato pareigą planą parengti pačiam asmeniui, tačiau nėra draudžiama pagalbos kreiptis į profesionalus. Dėl itin didelės plano reikšmės sėkmingai bankroto bylos eigai, visuomet rekomenduojame planą rengti su kvalifikuota pagalba, todėl drąsiai kreipkitės į mus!

 

 

 

Kiek kainuoja mokumo atkūrimo plano parengimas?

 

Nieko nekainuos, jeigu mokumo atkūrimo planą rengsite pats. Plano parengimo paslauga rinkoje kainuoja apie 300-500  Eur. Mes žinome, kaip planą parengti taupiausiomis sąnaudomis ir palankiausiomis sąlygomis!

 

 

 

Kas tvirtina mokumo atkūrimo planą?

 

Plano tvirtinimas dažniausiai vyksta taip:

  1. Pirmiausia mokumo atkūrimo planą tvirtina kreditoriai. Jeigu kreditoriai planą patvirtina, vėliau jis formaliai dar patvirtinamas teismo.

  2. Jeigu kreditoriai planui nepritaria, planas pakoreguojamas ir teikiamas kreditoriams tvirtinti pakartotinai. Jeigu kreditoriai pakoreguotą planą patvirtina, vėliau jis formaliai dar patvirtinamas teismo.

  3. Jeigu kreditoriai pakoreguotam planui nepritaria, jis teikiamas tvirtinti teismui.

  4. Teisėjas dėl plano tvirtinimo sušaukia teismo posėdį, kuriame išklauso Jūsų ir bankroto administratoriaus nuomonę, įvertina kreditorių nesutikimo motyvus.

  5. Pripažinęs planą tinkamu, teismas planą patvirtina nepaisant kreditorių nepritarimo.

  6. Patvirtinus planą, prasideda 3 metų plano įgyvendinimo laikotarpis, galiausia sudarantis sąlygas nurašyti visas neapmokėtas skolas.

 

 

 

Kas atsitinka teismui nepatvirtinus mokumo atkūrimo plano?

 

Retais atvejais, kai planas parengtas nekokybiškai ir nerūpestingai, teismas atsisako tvirtinti mokumo atkūrimo planą. Tokiu atveju bankroto procesas yra nutraukiamas.

 

Nutraukus bankroto procesą dėl šios priežasties, bankrutuoti iš naujo neuždrausta. Tam 10 metų laukti nereikia.

 

 

 

Kuo susiję mokumo atkūrimo planas ir fizinio asmens bankroto proceso pabaiga?

 

Kai bankroto administratorius atlieka paskutinį mokumo atkūrimo plane numatytą mokėjimą, prasideda paskutinysis fizinio asmens bankroto proceso etapas – skolų nurašymas. Po šio mokėjimo, parengęs būtinus dokumentus, fizinio bankroto administratorius parengia mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, teikia jį pasirašyti pagrindiniam kreditoriui ir kreipiasi į teismą, prašydamas pabaigti bankroto bylą. Taigi, tik įgyvendinus mokumo atkūrimo plano nuostatas, galima kreiptis į teismą dėl bankroto bylos pabaigos.

 

Po teismo priimto sprendimo bankroto byla pasibaigia.

 

Turite klausimų dėl mokumo atkūrimo plano parengimo? Nenorite jo rengti pats? Drąsiai skambinkite – būtinai pagelbėsime!

PARAŠYKITE MUMS.

PAGELBĖSIME.

  • Black Facebook Icon
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.