Search
  • Stiprus žmogus

„Laiminga“ fizinio asmens bankroto pabaiga

Neabejotinai laukiamiausias etapas šiame procese – Fizinio asmens bankroto bylos pabaiga.I.


Standartiniu (ir dažniausiu) atveju fizinio asmens bankroto byla baigiasi, kai trejus metus vykdytas mokumo atkūrimo planas yra vykdomas, t. y. atliekami paskutinieji mokėjimai kreditoriams ir bankroto administratorius parengia mokumo atkūrimo plano įvykdymo aktą, kurį pasirašo pats bankrutuojantis fizinis asmuo, kreditorių susirinkimo pirmininkas (paprastai – didžiausias kreditorius) ir bankroto administratorius.

Įvertinęs šį aktą, teismas priima nutartį nurašyti likusias sumas ir pabaigti fizinio asmens bankroto bylą ir jei per septynias dienas šio teismo sprendimo niekas neapskundžia, - bankroto byla oficialiai baigiama.

II.

Kitu, ne taip dažnai pasitaikančiu atveju, fizinio asmens bankroto byla baigiama, kai fizinis asmuo įvykdo visus kreditorių reikalavimus.

Tokia situacija dažniausiai nutinka, kai fizinis asmuo ima daugiau uždirbti dėl naujo darbo radimo, gauna palikimą ar jį paremia artimieji.

Šiuo pagrindu dažniausiai baigiasi bylas, kurios fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje vos vos viršijo reikalaujamą minimalią skolų sumą (25 MMA). Plano vykdymo metu pakilus šalies ekonomikai, padidėjus gaunamiems atlyginimams, fiziniam asmeniui išmokus tinkamai tvarkytis su savo finansai, visos skolos kreditoriams yra nejučia grąžinamos.

Tokiu atveju bankroto byla baigiama anksčiau laiko, o fizinis asmuo nepripažįstamas bankrutavusiu.

III.

Pati laimingiausia fizinio asmens bankroto pabaiga nutinka, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas tokius atsisakymus patvirtina.

Ar tikrai įmanomas toks variantas? Praktikoje, tarpininkaujant mūsų komandai, – buvo pasitaikęs ir ne vienas.

Kreditoriams atsisakius savo reikalavimų, bankroto byla baigiama anksčiau laiko, o fizinis asmuo nepripažįstamas bankrutavusiu.


IV.

Pats rečiausias atvejis, kuomet fizinio asmens bankroto byla baigiama anksčiau laiko, ir turbūt mažiausiai „patrauklus“ bankrutuojančiam asmeniu, - „kai bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus“.

Ką gi iš tiesų reiškia ši Fizinių asmenų bankroto įstatymo formuluotė praktikoje?

Pirmiausia, - kad bankrutuojančio asmens pajamos stipriai padidėja nei buvo numatytos mokumo atkūrimo plane;

Antra, - kad įvertinus likusį mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpį ir neišmokėtas skolas kreditoriams, matyti, jog iki bankroto bylos galo fizinis asmuo savo jėgomis galės grąžinti visas skolas.

Tokiu atveju teismas priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą anksčiau laiko.

Kuo šis atvejis mažiau patrauklus bankrutuojančiam asmeniui?

Gaila, bet neigiamas šios šios „laimingos“ fizinio asmens bankroto bylos pabaigos niuansas, jog „baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos“.

Ši įstatymo nuostata reiškia, kad pabaigus fizinio asmens bankroto bylą dėl vis dar likusių neišmokėtų skolų bus skaičiuojamos palūkanos ir netesybos, taigi, grąžintina suma šiek tiek padidės nei kad bankroto bylos tęsimo ir mokumo atkūrimo plano vykdymo atveju.

Šiaip ar taip – šviesa tunelio gale tikrai matysis!

***


Sulaukėte savo fizinio asmens bankroto bylos pabaigos?

Sveikiname!

VISKAS.

Daugiau jokių skolų! Galite atsipūsti, nes Jūsų garantuotai laukia nauji horizontai!Kas fizinio asmens bankroto pabaigą daro dar „laimingesnę“?

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Konstitucinio Teismo pateikti išaiškinimai dėl fizinių asmenų bankroto proceso paskirties ir tikslų leidžia daryti išvadą, kad:


Tinkamai įgyvendinus mokumo atkūrimo planą ir teismui priėmus nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą, gali pasibaigti ne tik mokumo atkūrimo plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai.

Kreditorius, kuris žinojo (negalėjo nežinoti) apie iškeltą fizinio asmens bankroto bylą, tačiau iki bankroto bylos iškėlimo atsiradusių finansinių reikalavimų fizinio asmens bankroto byloje nepareiškė, gali būti vertinamas kaip atsisakęs savo reikalavimo teisės. Lietuvos teismų įsitikinimu, priešingas situacijos aiškinimas būtų nesuderinamas su kreditorių lygiateisiškumo principu, iš esmės prieštarautų fizinio asmens bankroto tikslui ir teisingumo principui.

Taigi, jeigu nutiktų taip, jog staiga atsirastų „kreditorius paklydėlis“, kuris savo reikalavimų bankroto byloje nebuvo pareiškęs (kad ir koks didelis šis reikalavimas būtų), o Jūs jį informavote apie ketinimą išsikelti fizinio asmens bankroto bylą, tokia skola taip pat būtų laikoma nurašyta.

Ar gali bankrutuoti nebūti ramiau?


#bankrotopabaiga #laimingasbankrotas

25 views
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.