Fizinio asmens bankroto administratorius

Bankroto administratorius, teikiantis fizinio asmens bankroto paslaugas, tiesiog privalo būti savo srities profesionalas, gebantis paversti fizinio asmens bankroto procedūrą nesudėtinga ir paprasta kiekvienam žmogui. Iš tiesų, bankroto administratorius privalo būti tai ne tik teisininkas ir finansų ekspertas, taip pat – patikėtinis, artimas draugas, psichologas ir dažnai – pagrindinis motyvatorius – daugiau nei trejiems metams fizinio asmens bankroto proceso.

Tik toks profesionalas padės Jums jaustis Stipriu Žmogumi, priėmusiu drąsų ir teisingą sprendimą. Todėl savo bankroto bylos administratoriumi turėtumėte rinktis tik tokį žmogų, kuriuo galėsite pasitikėti ir nedvejodamas skambinsite, rašysite elektroninį laišką ar važiuosite puodeliui kavos. Svarbiausia – žinosite, jog visada esate laukiamas.

Tarpininkas tarp bankrutuojančio asmens ir jo kreditorių

„Kam iš tiesų reikalingas bankroto administratorius?“ – ne retai sulaukiame tokio klausimo.

Paprastai atsakome – nei teismas, nei juo labiau kreditorių susirinkimas negalėtų bankroto bylos nulaviruoti iki pat pabaigos. Kodėl?

Pirma, teismas turi būti nešališkas ir objektyvus. Teisėjai sprendimą gali priimti tik pagal byloje pateiktus dokumentus, o jei asmuo tokius pateikti vėluoja? O jei kažką blogai suskaičiavo? Teismas priima sprendimą, o ne konsultuoja bankrutuojantį asmenį.

Antra, kreditoriai visuomet suinteresuoti, jog grįžtumėte pas antstolius, t. y. nutraukti iškeltą fizinio asmens bankroto bylą. Tad konsultacijos ir Jums reikalingą teisinę pagalbą galite pamiršti, nebent turite profesionalų atstovą, t. y. advokatą. Tik ar bankrutuojantis asmuo ras tam lėšų?

Trečia, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymu, būtent bankroto administratorius atlieka jautrų ir svarbų vaidmenį – atstovauja ir gina tiek fizinio asmens, tiek kreditorių interesus tol, kol vyksta fizinio asmens bankroto procesas. Praktiškai kiekvienoje byloje toks ypatingas bankroto administratoriaus statusas sudaro sąlygas kiek įmanoma labiau apsaugoti bankrutuojantį asmenį nuo perdėto kreditorių „pagalių kaišiojimo į ratus“ bei užtikrinti, kad fizinis asmuo tvarkingai vykdytų savo pareigas, numatytas kreditorių patvirtintame mokumo atkūrimo plane, o bankroto procedūra būtų sklandi ir ne pernelyg skausminga.

Bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ – tarp Lietuvos lyderių

Bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus” – viena didžiausių bendrovių Lietuvoje, besiverčianti išskirtinai tik fizinių asmens bankroto bylų administravimu. UAB „Stiprus žmogus” dirba tik profesionalūs teisininkai, kurie jau daugiau nei dešimtį metų specializuojasi išskirtinai bankroto teisės srityje, o fizinių asmenų bankroto bylose – nuo pat šio instituto atsiradimo pradžios.

UAB „Stiprus žmogus“ kiekvienais metais administruoja apie 100 fizinių asmenų bankroto bylų, taip pat visiems norintiems padeda parengti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teikia profesionalias konsultacijas visais fizinio asmens bankroto bylos klausimais, padeda rengti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, rengia visus būtinus teisminius dokumentus dėl fizinio asmens bankroto bylos, taip pat – skundus, atsiliepimus, prašymus ir kt.

UAB „Stiprus žmogus“ teikia paslaugas visoje Lietuvoje, visomis Jums tinkamomis ryšio priemonėmis. Jei kontaktas „akis į akį“ Jums nepriimtinas (ypač šiuo sudėtingu laiku), nuraminsime – turime klientų, kurių iki šiol nesame matę, o jie jau sėkmingai baigia fizinio asmens bankroto procesą!

Nelaukite – susiekite su mumis nedelsdami ir tuojau pat gaukite atsakymus į visus Jūsų klausimus!

Kokias paslaugas teikia bankroto administratorius?

Įstatymas leidžia bankroto administratoriui teikti šias paslaugas:

 1. Padėti fiziniam asmeniui parengti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;
 2. Padėti fiziniam asmeniui parengti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą;
 3. Konsultuoti visus norinčius bet kuriais fizinio asmens bankroto proceso klausimais;
 4. Administruoti fizinių asmens bankroto bylas, tai reiškia valdyti visą fizinio asmens bankroto procesą.

Kaip skiriamas fizinio asmens bankroto administratorius?

Jei pats nesate pasirinkęs bankroto administratoriaus – tokį Jums gali paskirti teismas, kreipdamasis į bankroto administratorių veiklą kontroliuojančią instituciją ir prašydamas pateikti galimų bankroto administratorių kandidatūras bei bankroto administratorių sutikimus administruoti Jūsų bylą. Taigi, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas kartu yra susijęs ir su bankroto administratoriaus paskyrimu.

Mes norime paprašyti Jūsų labai gerai pagalvoti prieš nusprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros – tai, ar pats pasirinksite profesionalą, ar teismas paskirs vien tik atlyginimo gavimu suinteresuotą asmenį, – gali nulemti visą fizinio asmens bankroto bylos proceso sėkmingumą.

Pasirinkite mus – ir Jums nereikės sukti galvos dėl aibės sudėtingų teisinių klausimų, o asmeninio bankroto byla plėtosis sklandžiai ir be neapgalvotų trukdžių.

Bankroto administratoriaus kaina

Lėšos, mokamos bankroto administratoriui, gali skirtis pagal tai, kiek norėsite paslaugų iš bankroto administratoriaus. Profesionalūs bankroto administratoriai teikia nemažai teisinių paslaugų, kurių įkainiai varijuoja pagal jų sudėtingumą.

Plačiau apie fizinio asmens bankroto kainą galite paskaityti čia.

Kokios yra bankroto administratoriaus teisės fizinio asmens bankroto procese?

Bankroto administratorius fizinio asmens bankroto proceso metu turi teisę:

 1. Gauti iš fizinio asmens finansinius dokumentus ir juos vertinti;
 2. Atlikdamas bankroto procedūras, apžiūrėti ir tikrinti fizinio asmens turimą turtą;
 3. Suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant mokumo atkūrimo planą;
 4. Skųsti teismui kreditorių priimtus sprendimus;
 5. Gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės informacinių sistemų.

 

Kokios yra bankroto administratoriaus pareigos fizinio asmens bankroto procese?

Nuo teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:

 1. Valdo fizinio asmens turtą ir depozitinės sąskaitos lėšas pagal mokumo atkūrimo plane nustatytą tvarką;
 2. Atlieka mokumo atkūrimo plane numatytus pavedimus kreditoriams;
 3. Tvarko visų bankrutuojančio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
 4. Rengia fizinio asmens kreditorių susirinkimus;
 5. Dalyvauja kreditorių susirinkimuose;
 6. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitą pagal fizinio asmens pateiktus duomenis;
 7. Teikia duomenis  apie fizinio asmens bankroto procesą bankroto administratorių veiklą kontroliuojančiai institucijai;
 8. Jei fizinis asmuo turi skolininkų, išieško skolas šio asmens vardu;
 9. Gina tiek bankrutuojančio asmens, tiek kreditorių teises;
 10. Vykdo  teismo ir (ar) kreditorių sprendimus;
 11. Turi teisę siūlyti fiziniam asmeniui keisti Planą;
 12. Turi teisę siūlyti kreditoriams/ teismui nutraukti fizinio asmens bankroto bylą;
 13. Vertina bankrutuojančio asmens vykdomos individualios veiklos efektyvumą.

Ieškote bankroto administratoriaus? Kreipkitės!