Fizinio asmens bankroto pasekmės

Kalbant apie asmeninio bankroto pasekmes, labai svarbu, kaip baigiasi pats bankroto procesas.

Pirma, fizinio asmens bankroto byla nukeliauja iki savo pabaigos, t. y. yra įgyvendinamas mokumo atkūrimo planas, kas trunka trejus metus (jei kreditorių reikalavimai nėra patenkinami anksčiau).

Antra, fizinio asmens bankroto byla yra nutraukiama neįgyvendinus mokumo atkūrimo plano dėl tam tikrų esminių bankrutuojančio fizinio asmens pareigų pažeidimų.

Atsižvelgiant į dvejopas fizinio asmens bankroto bylos pabaigos galimybes, pasekmės taip pat laukia skirtingos. Toliau aptarsime, kas laukia fizinio asmens bankroto bylą pabaigus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimu bei nutraukus fizinio asmens bankroto bylą.

Kai bankrotas pasibaigia mokumo atkūrimo plano įgyvendinimu

Fizinio asmens bankroto byla baigiasi, kai bankroto administratorius atlieka paskutinį mokumo atkūrimo plane numatytą mokėjimą fizinio asmens kreditoriams. Po šio mokėjimo, parengęs būtinus dokumentus ir gavęs kreditorių susirinkimo pirmininko parašą, bankroto administratorius kreipiasi į teismą, prašydamas pabaigti bankroto bylą. Po teismo priimto sprendimo (nutarties) fizinio asmens bankroto byla pasibaigia.

Ir taip – nesuklysime pasakę, kad ši teismo nutartis yra taip laukiama fizinio asmens bankroto pabaiga. Visos skolos (su nedidelėmis išimtimis) nusirašo ir Jūs vėl galite kontroliuoti savo gyvenimą: niekam nereikia teikti paaiškinimų, kodėl ir kokį būstą nuomojatės, ar galite išsimokėtinai pasiimti taip geidžiamą telefoną, sudaryti gyvybės draudimo sutartį, keliauti į bet kurį pasaulio kampelį… ar tiesiog lengviau kvėpuoti!

Pastaba dėl nenusirašančių skolų

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimams, nurodoma, kad nėra nurašomos šios skolos:

  1. išlaikymas vaikams (alimentai, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) mokėtas išlaikymas);
  2. baudos už padarytus administracinius nusižengimus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas) arba nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas).

Šiuo metu keli Lietuvos Respublikos teismai yra kreipęsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą, prašydami išaiškinti, ar Fizinių asmenų bankroto įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai tiek, kiek pagal šį įstatymą gali būti nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo.

Taigi, šiuo pagrindu atsiradusios skolos (dėl nusikalstamu būdu padarytos žalos – tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti nurašomos, tačiau, ar toks įstatyminis reguliavimas galios dar ilgai – sunku pasakyti. Anksčiau tokių skolų teismas, pasibaigus fizinio asmens bankroto bylai, nurašyti negalėjo. Tikėtina, kad šis reguliavimas vėl grįš į Fizinių asmenų bankroto įstatymą – ir tai tik laiko klausimas.

Norite sužinoti daugiau apie fizinio asmens bankroto bylos pabaiga? Skaitykite čia.

Kai bankrotas pasibaigia bylos nutraukimu

Pats „liūdniausias“ fizinio asmens bankroto bylos pabaigos scenarijus yra fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas – kaip sankcija dėl bankrutuojančio asmens netinkamo elgesio ar pareigų nevykdymo.

Tokie atvejai yra išsamiai aptarti Fizinių asmenų bankroto įstatyme. Iš esmės tai situacijos, kai:

Pirma, tampa aišku, kad bankrutuojantis asmuo buvo nesąžiningas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo metu arba nesąžiningai vykdo mokumo atkūrimo planą (daugiau apie fizinio asmens sąžiningumą galite pasiskaityti čia (blogas/ sąžiningumas);

Antra, sužinomos neatskleistos aplinkybės, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose ir būtent dėl šių nusikaltimų padarymo žmogus tapo nemokus;

Trečia, bankrutuojantis fizinis asmuo nevykdo mokumo atkūrimo plano ir dėl šios priežasties 2/3 kreditorių kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

 

Taigi, tik nuo paties bankrutuojančio fizinio asmens valios ir pastangų priklauso, ar asmeninio bankroto byla pasieks taip laukiamą pabaigą. Mes visuomet dirbame kartu su savo klientais: padrąsiname, primename, kartais primygtinai kartojame, koks svarbus jų išsikeltas tikslas ir kad jokiu būdu negalima pasiduoti ir numoti ranka į bankrutuojančiam asmeniui keliamas pareigas jo bankroto procese. Nors iš tiesų, tai nėra paprastas procesas, tačiau – bet kuriuo atveju psichologiškai lengvesnis nei savo gyvenimą atiduoti į antstolių rankas ir nebematyti jokių galimybių ateityje.

Fizinio asmens bankroto procesas – ne tik skolų nurašymas, tai – ir žmogaus orumo atkūrimas

Lietuvoje fizinio asmens bankroto procesas taip pat yra orientuotas žmogaus mokumo atkūrimą. Tai reiškia, kad per trejus bankroto proceso metus žmogus išmoksta valdyti savo finansus, skaičiuoti išlaidas ir pavyzdingai skirti dalį pajamų kreditorių reikalavimams dengti. Ši drausmė duoda tikrai daug, įgalina patį žmogų iš naujo tapti atsakingu už savo finansų valdymą, o ne leisti antstoliams visą gyvenimą nuo gaunamų pajamų nurašinėti nesibaigiančias skolas (iš tiesų – ne retai didėjančias). Ši patirtis tikrai naudinga, ypač tiems, kurie jau daugelį metų gyvena tik iš nedidelės dalies atlyginimo, palikto po antstolių atliekamų nuskaitymų.

Kaip Lietuvoje žiūrima į bankrutavusį fizinį asmenį?

Neturime nei vieno nepatenkinto kliento, kuris po trejų metų bankroto proceso būtų likęs nusivylęs dėl savo sprendimo bankrutuoti. Šis sprendimas bet kuriuo atveju veda į priekį, tiek patį žmogų, tiek mus visus kartu su juo – bankrutavęs žmogus gali sukurti verslą, gauti jam paskolą ar lizingą, įdarbinti kitus žmones ir taip kurti pridėtinę vertę.

Viso to netenkame, kai neleidžiame šiam žmogui atsitiesti ir pabandyti iš naujo. Juk įmonės bankrutuoti gali, tiesa? Bet štai tokios įmonės direktorius, laidavęs už jos veiklą visu savo asmeniniu turtu, – anksčiau bankrutuoti negalėjo ir po didžiulių skolų našta turėjo tūnoti visą gyvenimą. Puiku, kad tai yra ištaisyta ir žmogui leidžiama pradėti gyventi iš naujo.

Žinoma, žmonės žiūri įtariai į dalykus, kurių nesupranta. Deja, bet konkrečios, aiškios ir profesionaliai pateiktos informacijos apie fizinio asmens bankrotą Lietuvoje vis dar yra labai mažai, visuomenė per mažai šviečiama šiuo klausimu, žmonės skatinami kelti fizinio asmens bankroto bylą užsienyje, kaip iš to daugiausia pasipelno tarpininkai, vėliau į savo klientus numodami ranka. Gaila, bet ir dabar žinios dažniausiai sklinda iš lūpų į lūpas, o visi suprantame, kaip ši informacija gali būti iškreipiama.

Labai pamažu, bet žmonės keičiasi ir ieško sprendimų, kurie anksčiau nebuvo galimi, o tai džiugina. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie teisingos, aiškios ir suprantamos informacijos sklaidos!

Ar sėkmingai bankrutavus yra kokių nors apribojimų žmogui?

Atsipūskite – visiškai jokių, net jei Jūsų kaimynė mano kitaip!

Galimas daiktas, kad Jums kreipusis paskolos būstui ar lizingo prabangiam automobiliui, paskolų davėjai gali būti atsargesnis, atidžiau vertinti Jūsų finansus ir paprašyti stabiliai dirbti ilgesnį laikotarpį. Bet net ir tokiu atveju toks paskolos davėjų sprendimas dažniausiai būna priimamas labai individualiai, vertinant, kodėl buvo iškelta bankroto byla, ar buvo piktnaudžiaujama greitaisiais kreditais ir pan. Tačiau jokių teisinių apribojimų Jums gauti paskolą nėra – įstatymas to nenumato.

Plačiau apie fizinio asmens bankroto bylos pabaigą galite pasiskaityti čia.

Turite klausimų? Drąsiai kreipkitės!