Mokumo atkūrimo plano parengimas

Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas yra pats svarbiausias fizinio asmens bankroto procedūros dokumentas, aptariantis Jūsų 3 metų asmeninio bankroto procesą: Jūsų pajamas, išlaidas, turtą ir jo pardavimą, skolininkus, kreditorius, mokėjimus kreditoriams, mokumo atkūrimo priemones ir pan.

Vien dėl to, kad šis dokumentas galioja visus trejus fizinio asmens bankroto metus, mokumo atkūrimo planas turi būti parengtas profesionaliai – taip, jog jį patvirtintų ir kreditorių susirinkimas, ir teismas. Tik po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo prasideda 3 metus truksiantis bankroto procesas, o mokumo atkūrimo plano nepatvirtinimas laiku nulemia fizinio asmens bankroto bylos nutraukimą.

Įstatymas numato pareigą planą parengti pačiam asmeniui, tačiau nėra draudžiama pagalbos kreiptis į profesionalus. Dėl itin didelės plano reikšmės sėkmingai bankroto bylos eigai, visuomet rekomenduojame planą rengti su kvalifikuota pagalba, todėl drąsiai kreipkitės į mus!

Daugiau apie mokumo atkūrimo planą galite skaityti čia.

Kiek kainuoja mokumo atkūrimo plano parengimas?

Nieko nekainuos, jeigu mokumo atkūrimo planą rengsite pats. Plano parengimo paslauga rinkoje kainuoja apie 300-500  Eur.

Mes žinome, kaip planą parengti taupiausiomis sąnaudomis ir palankiausiomis sąlygomis, todėl drąsiai kreipkitės!

Kas tvirtina mokumo atkūrimo planą?

Plano tvirtinimas dažniausiai vyksta taip:

  1. Pirmiausia mokumo atkūrimo planą tvirtina kreditoriai. Jeigu kreditoriai planą patvirtina, vėliau jis formaliai dar patvirtinamas teismo.
  2. Jeigu kreditoriai planui nepritaria, planas pakoreguojamas ir teikiamas kreditoriams tvirtinti pakartotinai. Jeigu kreditoriai pakoreguotą planą patvirtina, vėliau jis formaliai dar patvirtinamas teismo.
  3. Jeigu kreditoriai pakoreguotam planui nepritaria, jis teikiamas tvirtinti teismui.
  4. Teisėjas dėl plano tvirtinimo sušaukia teismo posėdį, kuriame išklauso Jūsų ir bankroto administratoriaus nuomonę, įvertina kreditorių nesutikimo motyvus.
  5. Pripažinęs planą tinkamu, teismas planą patvirtina nepaisant kreditorių nepritarimo.
  6. Patvirtinus planą, prasideda 3 metų plano įgyvendinimo laikotarpis, galiausia sudarantis sąlygas nurašyti visas neapmokėtas skolas.

Kas atsitinka teismui nepatvirtinus mokumo atkūrimo plano?

Retais atvejais, kai planas parengtas nekokybiškai ir nerūpestingai, teismas atsisako tvirtinti mokumo atkūrimo planą. Tokiu atveju bankroto procesas yra nutraukiamas.

Nutraukus bankroto procesą dėl šios priežasties, bankrutuoti iš naujo neuždrausta. Tam 10 metų laukti nereikia.

Kuo susiję mokumo atkūrimo planas ir fizinio asmens bankroto proceso pabaiga?

Kai bankroto administratorius atlieka paskutinį mokumo atkūrimo plane numatytą mokėjimą, prasideda paskutinysis fizinio asmens bankroto proceso etapas – skolų nurašymas. Po šio mokėjimo, parengęs būtinus dokumentus, fizinio bankroto administratorius parengia mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, teikia jį pasirašyti pagrindiniam kreditoriui ir kreipiasi į teismą, prašydamas pabaigti bankroto bylą. Taigi, tik įgyvendinus mokumo atkūrimo plano nuostatas, galima kreiptis į teismą dėl bankroto bylos pabaigos.

 Po teismo priimto sprendimo bankroto byla pasibaigia ir tampate laisvu žmogumi!

Norite sužinoti daugiau apie fizinio asmens bankroto proceso pabaigą? Skaitykite čia.

Teismo posėdis dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

Ar dalyvauti teismo posėdyje – spręsite Jūs!

Fizinio asmens bankroto atveju teismas nėra gąsdinanti vieta. Teisėjai užduoda labai paprastus ir žmogiškus klausimus: kas nutiko, jog buvote priverstas bankrutuoti; kur dirbate, koks yra Jūsų atlyginimas; ar planuojate, jog pajamos didės; kiek ir kokių mėnesinių išlaidų Jums reikia ir pan. Dėl to šiam teismo posėdžiui turėti advokatą tikrai nėra būtina, teisėjai visuomet atsižvelgia į tai, ar žmogus jaudinasi, jam padeda ir paaiškina sudėtingesnius klausimus. Svarbiausia, jog pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų paruoštas profesionaliai: pagal teisės aktų reikalavimus, aiškiai ir konkrečiai – šį dokumentą galėsite į teismo posėdį neštis su savimi ir, reikalui esant, paskaityti.

Jeigu į teismą nenorite kelti kojos, nuo jūsų į teismo posėdį gali eiti ir advokatas. Advokato toli ieškoti nereikės – bendraujame su puikiais specialistais, kuriais pasitikime ir drąsiai galime rekomenduoti!

Kiek trunka bankroto bylos iškėlimas?

Apie du mėnesius. Pirmas mėnesis skirtas kreditorių informavimui. Dar mėnesį trunka, kol teismas priima sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Norite sužinoti daugiau apie fizinio asmens bankroto procedūrą? Prašome skaityti čia.

Parašykite mums. Pagelbėsime!