Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas

Kad ir kaip norėtųsi Jums ir mums, ne kiekviena fizinio asmens bankroto byla baigiasi skolų nurašymu.

Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnį, asmeninė bankroto byla gali baigtis ir anksčiau laiko (t. y. ne pasibaigti fizinio asmens mokumo atkūrimo Plano įgyvendinimu, bet būti nutraukiama), jei:

  1. Nustatytais terminais mokumo atkūrimo planas nepateikiamas teismui tvirtinti;
  2. Teismas atsisako patvirtinti mokumo atkūrimo planą;
  3. Bankrutuojantis fizinis asmuo buvo (ar yra) nesąžiningas arba bankrutuoja dėl savo žalingų įpročių;
  4. Sužinoma nuslėptos aplinkybės, kad asmuo yra teistas už finansinius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse;
  5. Iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra bankrutuojantis fizinis asmuo, bankroto byla;
  6. Fizinis asmuo nevykdo savo pareigų, nurodytų Fizinių asmenų bankroto įstatyme;
  7. Žmogus miršta;
  8. Bankrutuojantis fizinis asmuo nevykdo mokumo atkūrimo plano nuostato ir kreditoriai nusprendžia kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo.

Kas nutraukia fizinio asmens bankroto bylą?

Lygiai taip pat kaip ir fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas, galutinį sprendimą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo priima teismas. Į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo gali kreiptis kreditoriai arba bankroto administratorius.

Kas nutinka nutraukus fizinio asmens bankroto bylą?

Labai gaila, bet jei fizinio asmens bankroto procesas buvo nutrauktas dėl paties fizinio asmens nesąžiningumo, šis žmogus išsikelti fizinio asmens bankroto bylos nebegali visus būsimus 10 metų – nei Lietuvoje, nei kur nors kitur Europos Sąjungoje. Šiuo klausimu įstatymas „skamba” labai griežtai.

Kas yra fizinio asmens nesąžiningumas?

Fizinių asmenų bankroto įstatyme ir teismų praktikoje yra numatyti bei suformuluoti daug atvejų, kas yra laikoma nesąžiningumu fizinio asmens bankroto byloje. Pateikiame keletą pavyzdžių:

Nevykdomas teismo patvirtintas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas.

Bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planas – svarbiausias fizinio asmens bankroto proceso dokumentas, vykdomas visus trejus bankroto procedūros metus.

Sąžiningas mokumo atkūrimo plano vykdymas – tai neabejotinas garantas, kad fizinis asmuo pasieks bankroto bylos pabaigą ir galės nusirašyti visas neapmokėtas skolas. Dėl to kreditoriai itin priekabiai seka mokumo atkūrimo plano vykdymą ir, mokumo atkūrimo plano vykdymo pažeidimus, turi teisę kreiptis į bankroto administratorių bei teismą dėl bankroto bylos nutraukimo. Deja, bet joks mokumo atkūrime numatytų pareigų sustabdymas nėra galimas.

Paaiškėja, kad bankrutuojantis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo finansinę situaciją ir mokumo atkūrimo planas gali būti įgyvendintas netinkamai

Kreditoriams, teismui ar bankroto administratoriui gavus duomenų, jog fizinis asmuo galėjo nuslėpti informaciją apie savo gaunamas pajamas, turtą, pajamų šaltinius, įsiskolinimus ir jų atsiradimo priežastis, fizinio asmens bankroto procesas nutraukiamas dėl bankrutuojančio asmens nesąžiningumo.

Žinodamas šiuos niuansus, bankrutuoti norintis fizinis asmuo turėtų kreiptis į fizinių asmenų bankroto bylų profesionalą, kuris visas šias aplinkybes įvertins ir patars teisingiausią sprendimą. Nerizikuokite savo bankroto byla – pradėkite naują, sąžiningą rytojų jau šiandien!

Paaiškėja, kad fizinis asmuo nemokiu tapo per 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo dėl savo nesąžiningų veiksmų ar nurodytų žalingų įpročių

Paprastai bankrutuojančio asmens nesąžiningais veiksmais pripažįstama turimo turto perleidimas neadekvačiomis sąlygomis, savo finansinės padėties nuo kreditorių nuslėpimas

Kaip numatyta Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte, teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų).

Iš tiesų tai reiškia, kad teismas, kreditoriai ar bankroto administratorius buvo informuoti apie tai, kad tikroji ir esminė fizinio asmens bankroto priežastis – priklausomybė (nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, azartinių lošimų ir pan.). Tokiu atveju dėl nurodytų priklausomybių fizinis asmuo turi daug skolų, netenka darbo, galimybių atsiskaityti su savo kreditoriais.

Paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus BK 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, o teistumas nėra išnykęs ir būtent dėl šių veikų fizinis asmuo pateko į bankroto situaciją

Ši informacija taip pat turi būti atskleista teismui ir kreditoriams teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jei šios aplinkybės yra nuslepiamos tikslingai ir paaiškėja fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo metu, bankroto byla šiam žmogui yra nutraukiama.

Yra nuslepiamos bankroto proceso metu gautos lėšos ar kitas turtas, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį

Kitaip ši formuluotė skambėtų labai paprastai – bankrutuojantis asmuo viršija teismo patvirtintą ir mokumo atkūrimo plane numatytą būtinųjų išlaidų sumą mėnesiui.

Fizinis asmuo nevykdo kitų Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų

Žmogus, įgyvendindamas mokumo atkūrimo planą, turi nemažai kitų pareigų – teikti informaciją apie savo finansinę padėtį (darbo užmokesčio pažymas, Sodros pažymas, banko išrašus ir pan.); keisti mokumo atkūrimo planą, kai finansinė situacija iš esmės  pasikeičia (pajamos padidėja/ sumažėja); neprisiimti naujų finansinių įsipareigojimų; mokėti kasdienius mokesčius, atsirandančius bankroto proceso metu, ir pan.

Šių pareigų nevykdymas, kai yra atliekamas tyčia, teismų yra vertinamas kaip fizinio asmens nesąžiningumas, dėl ko bankrutuojančias asmeniui gali tekti skaudžios pasekmės – fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas ir draudimas bankrutuoti būsimus 10 metų.

Tinkamai pasirinktas bankroto administratorius, paties bankrutuojančio fizinio asmens noras ir valia neabejotinai nuveda prie sėkmingos bankroto proceso pabaigos. Nesuklyskite rinkdamiesi!

Norite sužinoti daugiau apie fizinio asmens bankroto bylos nutraukimą? Skaitykite čia.

Norite paklausti? Kreipkitės!