Bankroto bylos nutraukimas: kaip išvengti?

Deja, ne visos fizinio asmens bankroto bylos nukeliauja iki „pergalingo galo“, t. y. skolų nurašymu ir taip laukiama teismo nutartimi dėl fizinio asmens bankroto bylos pabaigos.

Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnį, asmeninė bankroto byla gali būti nutraukiama ir anksčiau laiko (t. y. ne pasibaigti fizinio asmens mokumo atkūrimo Plano įgyvendinimu, bet būti nutraukiama), jei:

 1. nustatytais terminais mokumo atkūrimo planas nepateikiamas teismui tvirtinti;

 2. teismas nepatvirtina mokumo atkūrimo plano;

 3. paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos;

 4. paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl savo nesąžiningumo ar žalingų įpročių;

 5. paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

 6. fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti;

 7. iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (individualios įmonės), kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;

 8. fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų;

 9. fizinis asmuo miršta;

 10. 2/3 kreditorių kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo, kai asmuo nevykdo mokymo atkūrimo plano.

Skaudžiausia bausmė nesąžiningam fiziniam asmeniui – draudimas bankrutuoti būsimus 10 metų

Bankroto byla visuomet nutraukia tik teismas. Nepaisant to, jog fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo procedūrą gali inicijuoti tiek kreditoriai, tiek bankroto administratorius, galutinį sprendimą visuomet priims tik teismas. Deja, teismus priėmus sprendimą nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, žmogui taikoma „bausmė“ – negalėjimas išsikelti bankroto bylos visus būsimus dešimt metų.

Gera žinia ta, kad ne visais atvejais, nutraukus fizinio asmens bankroto bylą, šis draudimas atsiras. Jei teismas nepatvirtina Mokumo atkūrimo plano arba fizinis asmuo šio dokumento laiku nepateikia teismas tvirtinti, žmogus ir vėl bet kuriuo metu gali bandyti išsikelti fizinio asmens bankroto bylą. Taip pat, jei bankroto byla buvo nutraukta dėl priežasties, jog asmens individualiai įmonei buvo iškelta bankroto byla, tai nėra pagrindas taikyti 10 metų sankciją – likvidavus šį juridinį asmenį ir vėl galima bandyti išsikelti fizinio asmens bankroto bylą.

Taigi, atvejai, kai ši sankcija bus taikoma, visuomet yra susijusi su žmogaus nesąžiningumu ir nepareigingumu:

 • duomenų nepateikimu, jų nuslėpimu, klastojimu,

 • kai paaiškėja, kad asmuo apskritai negalėjo išsikelti fizinio asmens bankroto bylos;

 • Mokumo atkūrimo plano nevykdymu,

 • žalingais įpročiais,

 • padarytais nusikaltimais, nulėmusiais žmogaus nemokamą,

 • gaunamų lėšų nuslėpimu, vengimu gauti oficialių pajamų;

 • mokumo atkūrimo priemonių neįgyvendinimo;

 • būtinųjų išlaidų viršijimo;

 • ir kt.

Teismų praktikoje gausu ir kitokių situacijų, kai bankroto byla nesąžiningam fiziniam asmeniui yra nutraukiama:

 • kai Mokumo atkūrimo plano patvirtinimo fizinis asmuo nesilaikė nustatytos būtinųjų poreikių sumos ir nevedė lėšų į bankroto administratoriaus atidarytą depozitinę sąskaitą;

 • kai savo pareigų fizinio asmens bankroto byloje nevykdo vienas iš sutuoktinių (kai yra iškelta bendra bankroto byla) – dažniausiai tokiais atvejais teismas nutraukia bankroto bylą tik „nepareigingojo“ sutuoktinio atžvilgiu;

 • kai bankrutuojantis asmuo Mokumo atkūrimo plano vykdymo metu prisiima naujų finansinių įsipareigojimų (atsiranda skolų, kurių nebuvo iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, paimamas naujas kreditas, įsigyjama prekė išsimokėtinai ir pan.);

 • kai bankrutuojantis asmuo nevykdo pareigos pranešti bankroto administratoriui apie padidėjusias jo gaunamas pajamas (taip pat – ir iš socialinių išmokų), neteikia duomenų apie vykdytą individualią veiklą, iš jos gautas pajamas ir pan.

Lietuvos Aukščiausias Teismas vienoje savo bylų yra nurodęs, kad fizinio asmens bankroto instituto paskirtis yra ne apskritai atleisti sąžiningą fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus.

Dėl to Fizinių asmenų bankroto įstatyme aiškiai suformuluotos ir įtvirtintos bankrutuojančio fizinio asmens pareigos, tarp jų – atsakingai valdyti ir naudoti savo turtą, tinkamai organizuoti ir vykdyti bankroto procedūras, derinti savo ir kreditorių interesus (ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros), rūpintis, kad mokumo atkūrimo planas būtų vykdomas nepriekaištingai ir nustatytais terminais, o kilus sunkumų vykdant planą, bendradarbiaujant su bankroto administratoriumi, rengti ir teikti plano pakeitimo projektus.

Taigi, būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas ir sėkminga fizinio asmens bankroto pabaiga. Teismas sprendžia, pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas.

Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Dėl to, paaiškėjus, kad asmuo, kuriam jau iškelta bankroto byla, neatitinka reikalavimų, įstatyme keliamų siekiančiam bankrutuoti asmeniui, arba bankrutuojančiam asmeniui nevykdant įstatyme jam nustatytų pareigų ar mokumo atkūrimo plane prisiimtų įsipareigojimų, bankroto byla gali būti nutraukta.

Kaip išvengti fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo?

Žinoma, kad gyvenimas pilnas nenuspėjamų įvykių: ar tai būtų kojos lūžis, ar darbo netekimas, ar nuomos sutarties nutraukimas. Todėl visada geriau neigiamoms pasekmėms užbėgti už akių: suplanuoti, kaip ir ką darysite – mes visada rasime atsakymą, kokia išeitis būtų geriausia.

Kiekvienam savo klientui ir ne po vieną kartą kartojame: „Skambinkite, klauskite, pasitarkime“.

Būti sąžiningu apsimoka – trys metais – ir Jūs vėl laisvas žmogus!

Taip pat skaitykite

Ausrine Tilinde

Aušrinė Tilindė

"Stiprus žmogus" autorė

Jei ko nors imuosi – darau tai visa širdimi ir visomis jėgomis.

Aušrinė Tilindė
Svarbiausi
Gidas

Asmeninio bankroto gidas nemokamai

Taip pat aktualu