Bankrutuoti gali tik „nemokus“ asmuo. Kada atsiranda nemokumas?

Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus.

Ar tai reiškia, kad jei nebeturite pakankamai lėšų mokėti paimto kredito įmokoms, – galite bankrutuoti? Kiek mėnesių reikia „išlaukti“ neišgalint mokėti mėnesinių paskolos įmokų, kad tikrai būtumėte pripažintas nemokiu? Apie visa tai – išsamiai papasakosime žemiau.

Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalis šią sąvoką paaiškina taip:

Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (MMA) (2022 m. tai – 18 250 Eur, tačiau ši suma kiekvienais metais kinta (didėja), atsižvelgiant į besikeičiantį MMA dydį)).

Kaip dažniausiai būna su įstatymų formuluotėmis – aišku, kad nieko neaišku.

Turime Jums parengę 6 taisyklių rinkinį, jog viskas atrodytų ne taip sudėtinga.

Kas yra tie skoliniai įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai – suėję?

Paprasta žmonių kalba tai reiškia visas Jūsų skolas, kurias kreditoriai jau yra pareikalavę grąžinti „visa apimtimi“: t. y. ne tik Jūsų nesumokėtas įmokas už keletą mėnesių, bet visą negrąžintą skolą iš karto. Paprastai taip būna, kai kelis mėnesius negavęs Jūsų periodinių mokėjimų, kreditorius Jus įspėja apie sutarties nutraukimą ir tuomet, praėjus kreditoriaus nustatytam terminui, šią sutartį nutraukia ir pareikalauja grąžinti visą skolą iš karto.

Štai. Tai yra skola, kurios mokėjimo terminas jau yra suėjęs. Žinoma, vėliau seka teismo sprendimas, kuriuo kreditorius iš Jūsų prisiteisia visą nesumokėtą skolą, o dar vėliau – antstolių patvarkymai, reikalaujantys susimokėti bei nustatantys išskaitymus iš Jūsų gaunamų pajamų bei banko sąskaitų areštus.

Taigi, taisyklė Nr. 1 – į 25 MMA sumą įskaitomos tik tos skolos, kurių mokėjimo terminai yra suėję, t. y. kurių iš Jūsų reikalaujama grąžinti visa apimtimi.

Ar visos skolos, kurių mokėjimo terminai yra suėję, gali būti įskaitomos į 25 MMA sumą?

Deja, bet ne. Šią 25 MMA sumą turi sudaryti tik tos skolos, kurias galima bus nurašyti fizinio asmens bankroto proceso pabaigoje. Gera žinia yra ta, kad dauguma skolų yra nurašomas, išskyrus (pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. galiojančią Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakciją):

  1. skolas dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų), taip pat – iš ten pat kilusios Sodros reikalavimus, kai alimentai nebuvo mokami;
  2. baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus (t. y. paskirtas pagal Administracinių nusižengimų kodeksą);
  3. baudas, paskirtas už nusikalstamas veikas, t. y. pagal Baudžiamąjį Kodeksą.

Visos kitos skolos, kol Fizinių asmenų bankroto įstatymas neturi pakeitimų, yra nurašomos ir įsiskaičiuoja į privalomą 25 MM sumą.

Štai taisyklė Nr. 2 – į 25 MMA sumą galima skaičiuoti tik tas skolas, kurias fizinio asmens bankroto proceso pabaigoje galima nurašyti.

 

Ar Jūsų skolos tikrai viršija 25 MMA, kai bus parduotas turimas turtas?

Žinoma, kalbame apie skolas, kurių mokėjimo terminas jau yra suėjęs. Taigi, tarkime, kad esate skolingas bankui 30 000 Eur, bankas šią sumą iš Jūsų jau yra prisiteisęs ir į Jūsų kiemą atkeliavo antstoliai. Čia Jūs nusprendžiate bankrutuoti.

Pirmas klausimas, kuris privalo kilti, siekiant nustatyti Jūsų skolų dydį – ar turite turto?

Jei turite butą, kurio vertė, tarkime, yra 20 000 Eur, išsikelti fizinio asmens bankroto bylos negalėsime. Matematika čia labai paprasta: 30 000 Eur skolų – 20 000 Eur lėšų, gautų pardavus butą, = 10 000 Eur likusių skolų, kurios, deja, nepatenka į 25 MMA sąlyga.

Taisyklė Nr. 3 – Jūsų skolos turi sudaryti 25 MMA ar daugiau, atėmus viso turimo turto (tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo) vertę.

 

Ar Jūsų skolos tikrai viršija 25 MMA, jei atgautumėte visas lėšas, kurias esate paskolinęs kitiems?

Turimos skolos privalo viršyti 25 MMA, iš jų atėmus lėšas, kurias galėtumėte atgauti iš Jums skolingų žmonių.

Pvz., jei turite 18 000 Eur skolų, tačiau kaimynas Antanas Jums turi grąžinti 5 000 Eur, ši suma „atsiminusuos“ iš bendro skolų katilo ir Jums liks tik 13 000 Eur skolų, kas šiuo metu neviršija 25 MMA reikalavimo.

Taisyklė Nr. 4 – iš turimų skolų reikia atimti iš savo skolininkų gautinas sumas ir tik tuomet vertinti, ar Jūsų skolos viršija 25 MMA.

Kaip ir visos taisyklės, ši sąlyga turi išimčių. Štai Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas žmogaus prašymą iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą, yra pasisakęs, kad: vertinant pagrindo įtraukti į pareiškėjo turimo turto vertę pareiškėjo debitorinius reikalavimus (ne)buvimą, turi būti įvertintos realios galimybės išieškoti šią turimą skolą. Tai reiškia, kad jei Antanas Jums skolingas 5 000 Eur, tačiau nėra aiški jo buvimo vieta, jis gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nėra deklaravęs, čia nedirba jau kelerius metus, tikėtina, kad šios skolos ir neišieškosite. Tokiu atveju toks turimas reikalavimas „į Antaną“ nemažina Jūsų turimų skolų dydžio.

 

Ar Jūsų skolos tikrai viršija 25 MMA, jei esate bendraskolis?

Įsivaizduokite situaciją, jog su buvusiu verslo partneriu ėmėte 40 000 Eur paskolą verslui plėtoti ir tapote solidariaisiais skolininkais. Tai reiškia, jog paskolos davėjas iš bet kurio iš Jūsų gali pareikalauti grąžinti visą skolą iš karto. Ir štai Jūs, ištikus pasaulinei krizei, nebegalite mokėti įmokų. Jokio turto neturite, skolos – 40 000 Eur – akivaizdžiai viršija 25 MMA ribą.

Čia atsiranda vienas kabliukas – Jūsų buvęs partneris, kuris periodinių įmokų pagal paskolą taip pat nebemoka, turi 30 Eur vertės žemės sklypą Vilniaus mieste. Tai reiškią, jog pardavus šį nekilnojamojo turto objektą, Jūsų bendra skola sudarytų tik 10 000 Eur – tai neviršytų privalomos 25 MMA sąlygos nei vienam iš Jūsų.

Į šį svarbų kriterijų yra atsižvelgęs Šiaulių apygardos teismas, vienoje fizinių asmenų bankroto byloje nurodęs, jog „pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad esant galimybei, jog solidarūs skolininkai taip pat dengia įsiskolinimą, apeliantės prievolės kreditoriams likutis gali mažėti sparčiau, negu pati pareiškėja dengia įsiskolinimą, ir pagal šios bylos nagrinėjimo aplinkybes ji neatitiktų FABĮ pateiktos nemokumo sąvokos, t. y. neturėtų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių 25 MMA.“

Taisyklė Nr. 5 – Jūsų bendraskolis neturi turto ar negauna tiek pajamų, jog turimos skolos galėtų būti padengiamos per protingą terminą.

 

Ar neturėsite galimybių per protingą terminą skolų grąžinti pats, t. y. be fizinio asmens bankroto procedūros?

Jūsų skolos gali viršyti 25 MMA, tačiau jei Jūsų gaunamos pajamos sudaro, tarkime, 2 000 Eur, atskaičius mokesčius, teismas vertins, ar Jums pačiam tikrai nėra galimybių skolą grąžinti be bankroto.

Priimdamas tokį sprendimą, teismas paprastai vertina:

  • kokio dydžio Jūsų turimos skolos. Žinoma, jei skolos sudaro 100 000 Eur ir daugiau – net ir su tokiu gaunamu atlyginimu jų greitai negrąžintumėte;
  • kokio dydžio būtinosios išlaidos per mėnesį Jums reikalingos ir kiek po jų atskaitymo liktų lėšų kreditoriams. Teismas šiuo atveju užsiimtų paprasta matematika – skaičiuotų, kiek mėnesių Jums reikėtų skolas grąžinti pačiam. Paprastai toks terminas turėtų būti bent kiek ilgesnis nei trejus metus, kad fizinio asmens bankroto procedūra Jūsų atveju galėtų būti taikoma;
  • ar turite kilnojamojo/ nekilnojamojo turto, skolininkų ir pan.;
  • kiek gauna Jūsų sutuoktinis, kuriam nėra iškelta bankroto byla. Tai reiškia, kad jei neturite (iki) povedybinės sutarties, visos Jūsų su sutuoktinių gaunamos pajamos yra bendros ir pusė sutuoktinio gaunamo darbo užmokesčio priklauso Jums.

Taisyklė Nr. 6 – ar tikrai, įvertinus visas Jūsų gaunamas pajamas, turimus reikalavimus į skolininkus bei turtą, negalite per protingą terminą skolų grąžinti pats.

Taigi, negalėjimas vykdyti savo finansinių įsipareigojimų nėra toks paprastas, koks gali apsirodyti.

Nesate tikras dėl savo situacijos ir kaip ją vertintų teismai?

Mes visuomet pasiruošę padėti!

Share on facebook
Share on linkedin

Taip pat skaitykite

Aušrinė Tilindė

"Stiprus žmogus" autorė

Jei ko nors imuosi – darau tai visa širdimi ir visomis jėgomis.

Aušrinė Tilindė
Svarbiausi
Gidas

Asmeninio bankroto gidas nemokamai

Taip pat aktualu