Bankrutuoti gali tik „nemokus“ asmuo. Kada atsiranda nemokumas?

Norint pradėti asmeninio bankroto procesą, turi būti nustatytas žmogaus nemokumas. Asmuo laikomas nemokiu, kai jis negali susimokėti turimų skolų. Atrodytų, elementaru. Visgi, gyvenime nėra viskas taip paprasta. Nemokumas po savimi slepia keletą svarbių detalių, apie kurias reikia žinoti, norint pradėti asmeninį bankrotą. Išskyrėme septynias „nemokumo taisykles“, apie kurias šiame straipsnyje papasakosime plačiau.

1 taisyklė. Nemokumas yra tada, kai skolos viršija 25MMA

Pati paprasčiausia taisyklė. Apie žmogaus nemokumą kalbėti galima tik tuomet, jeigu visos turimos skolos viršija 25 minimalių mėnesių algų (MMA) sumą, kas šiuo metu yra 18 250 Eur. Jeigu turimos skolos nesiekia šios ribos, apie asmeninį bankrotą galvoti dar anksti.

Įdomu tai, kad 2013 m. atsiradus asmeninio bankroto galimybei nemokiu galėjo būti laikomas žmogus, negalintis grąžinti 7 240 Eur (25 000 litų) skolų. 2022 m. skolų suma, reikalinga nemokumui konstatuoti, jau siekia 18 250 Eur ir ateityje, Vyriausybei didinant MMA, taip pat didės.

2 taisyklė. Skolos yra pradelstos apmokėti

Kiekviena skola turi savo apmokėjimo terminą. Komunalinių paslaugų sąskaita dažniausiai turi būti apmokėta iki mėnesio paskutinės dienos, banko kreditas turi būti apmokamas įmokomis pagal nustatytą grafiką ir pan. Jeigu praleidžiama skolą pagal sąskaitą arba kredito įmoką apmokėti laiku, tai tokia skola laikoma pradelsta.

Norint sužinoti, ar žmogus yra nemokus, reikia žiūrėti tik pradelstas skolas. Teisine kalba tai vadinama skolomis, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs. Vadinasi nemokiu žmogumi galėtų būti laikomas tik tas, kurio pradelstos skolos viršija 25 MMA sumą.

Įsivaizduokime, kad iš kredito bendrovės „Skolinkis dar“ turite paėmę 25 tūkst. Eur paskolą. Jums liko grąžinti 20 tūkst. Eur paskolos, o Jūs vėluojate sumokėti mėnesinę 300 Eur mėnesinę įmoką. Jūsų pradelsta skola sudaro 300 Eur, bet ne visas 20 tūkst. Eur kreditas. Jeigu, Jums taip ir nesumokėjus eilinės mėnesinės įmokos, kredito bendrovė „Skolinkis dar“ nutrauks su Jumis sudarytą kredito sutartį ir pareikalaus grąžinti visą negrąžintą kredito sumą, tuomet bus laikoma, kad Jūsų pradelsta skola kredito bendrovei jau sudaro 20 tūkst. Eur. Ir, be abejo, papildomai kredito bendrovės „Skolinkis dar“ priskaičiuotos palūkanos ir baudos, kurių tokiu atveju išvengti sunku.

Štai. Tai yra skola, kurios mokėjimo terminas jau yra suėjęs. Vėliau dažniausiai seka teismo sprendimas, kuriuo kreditorius iš Jūsų prisiteisia visą nesumokėtą skolą, o dar vėliau – antstolių patvarkymai, reikalaujantys susimokėti bei nustatantys išskaitymus iš Jūsų gaunamų pajamų bei banko sąskaitų areštus.

3 taisyklė. Nenurašomos skolos nesiskaito

Ne visos pradelstos skolos gali būti traukiamos į 25 MMA sumą, reikalingą nemokumui pripažinti. Šią 25 MMA sumą turi sudaryti tik tos skolos, kurias bus galima nurašyti fizinio asmens bankroto proceso pabaigoje. Gera žinia yra ta, kad dauguma skolų Lietuvoje yra nurašomos. Kokios skolos nėra nurašomos? Tik labai specifinės:

  1. Skolos dėl lėšų vaikui išlaikyti (alimentai).
  2. Baudos už padarytus administracinius nusižengimus (pvz., už KET pažeidimus).
  3. Skolos dėl padarytų nusikaltimų (pvz., bauda už kontrabandą).

Visos kitos skolos yra nurašomos ir, jeigu yra pradelstos, gali būti traukiamos į 25 MMA skolų sumą.

Jeigu Jūs skolos siekia 20 tūkst. Eur, o iš jų 3 tūkst. Eur sudaro alimentų skola ir 1 tūkst. Eur baudos už administracinius nusižengimus, tai Jūs nelaikomas nemokiu ir Jums bankroto byla negali būti iškelta. Kaip jau supratote, 3 tūkst. Eur nesumokėtų alimentų ir 1 tūkst. Eur administracinių baudų sumos į bankrotui iškelti reikalingą bendrą 25 MMA skolų sumą neįsiskaičiuoja.

4 taisyklė. Iš skolų reikia atimti turimo turto vertę

Vertinant žmogaus nemokumą, taip pat atsižvelgiama į turimo turto vertę. Svarbu, jog iš turimų skolų sumos atėmus Jūsų turimo turto vertę, skolos vis dar viršytų 25 MMA sumą.

Tarkime, kad esate skolingas 25 tūkst. Eur bankui. Bankas šią sumą iš Jūsų jau yra prisiteisęs teisme ir į Jūsų kiemą atkeliavo antstoliai. Čia Jūs nusprendžiate bankrutuoti. Pirmas klausimas, kuris privalo kilti, siekiant nustatyti Jūsų skolų dydį (taip, nemokumą) – ar turite turto? Jei turite, pvz., sodo namelį su sklypu, kurių vertė, tarkime, yra 11 tūkst. Eur, išsikelti fizinio asmens bankroto bylos negalėsite. Matematika čia labai paprasta: 25 tūkst. Eur skolos – 11 tūkst. Eur lėšų, gautų pardavus turtą, = 14 tūkst. Eur likusių skolų, kurios neviršija 25 MMA.

Žinoma, jeigu jokio turto (tiek kilnojamojo (pvz., transporto priemonių, akcijų ar pan., tiek nekilnojamojo) savo vardu neturite, tai ši taisyklė tampa neaktuali. Tuomet tiesiog reikia susiskaičiuoti turimas pradelstas skolas.

5 taisyklė. Iš skolų reikia atimti realiai atgautinas sumas

Praktikoje pasitaiko atvejų, kad žmonės ne tik patys yra kam nors skolingi, tačiau turi savų skolininkų, t. y. kažkas jiems nėra atidavęs skolos. Vadinasi, toks asmuo turi skolininkų, o bankrutuoti norinčio asmens reikalavimas į savo skolininką – taip pat yra jo turtas (juk atgauti pinigai priklausytų žmogui, tiesa?).

Jei turite 25 tūkst. Eur skolų, tačiau senas pažįstamas Jums turi grąžinti 10 tūkst. Eur, ši suma „atsiminusuos“ iš bendro skolų katilo ir Jums liks tik 15 tūkst. Eur skolų, kas šiuo atveju neviršija 25 MMA skolų sumos reikalavimo. Žinoma, jeigu senas pažįstamas yra niekur nedirbantis ir pajamų negaunantis „trintukas“, tai tokia skola (ir toks Jūsų turtas) negali būti laikomas realiai atgautina. Tokiu atveju Jūsų reikalavimas į seną pažįstamą nemažina Jūsų turimų skolų dydžio.

6 taisyklė. Iš bendros skolos reikia atimti bendrą turtą

Pasitaiko situacijų, kai kokią nors skolą turi grąžinti ne vienas žmogus, o du ar daugiau. Vertinant tokią skolą ir vadovaujantis 4 bei 5 taisyklėmis, iš tokios skolos sumos reikia atimti visų bendraskolių turto vertę. Tik likusi skolos dalis gali būti traukiama į bankrutuoti nusprendusio asmens „bagažą“.

Įsivaizduokime situaciją, jog su buvusiu sutuoktiniu iš banko ėmėte 40 tūkst. Eur paskolą būstui renovuoti. Tapote bendrais skolininkais arba, teisiškai sakant, solidariaisiais skolininkais. Skyrybų atveju teismas paliko galioti šią paskolos sutarties nuostatą ir atsakingi už skolos padengimą vis dar likote abu kartu su sutuoktiniu. Tai reiškia, jog bankas gali pareikalauti grąžinti visą skolą iš bet kurio iš Jūsų.

Ir štai Jūs, ištikus pasaulinei krizei, nebegalite mokėti įmokų, o buvęs sutuoktinis to seniai nebedaro. Likusi negrąžinta paskolos suma – 30 tūkst. Eur ir akivaizdžiai viršija 25 MMA ribą. Jūs jokio turto neturite, nes renovuotas butas skyrybų metu buvo paliktas jam.

Čia atsiranda vienas kabliukas – Jūsų buvęs sutuoktinis, kuris periodinių įmokų pagal paskolą taip pat nebemoka, vis dar turi 15 tūkst. Eur įkainotą renovuotą butą, kurio vertė per krizę gerokai smuko. Tai reiškia, jog pardavus šį butą, Jūsų skola bankui sudarytų tik 15 tūkst. Eur – o tai neviršytų privalomos 25 MMA sąlygos nei vienam iš Jūsų.

Žinoma, jeigu skolų „bagaže“ yra kitokių asmeninių skolų, tarkime, už 5 tūkst. Eur, tuomet, net ir atėmę buvusio sutuoktinio turto vertę, galėtume konstatuoti Jūsų nemokumą.

7 taisyklė. Skolų per protingą terminą neįmanoma grąžinti be bankroto

Tai bene pati aptakiausia ir daugiausiai klausimų kelianti nemokumo taisyklė, kuri reikalauja įvertinti, kokios yra Jūsų galimybės per protingą terminą grąžinti turimas skolas. Kas yra tas protingas terminas? Kaip jį apskaičiuoti?

Vertindamas žmogaus gebėjimą grąžinti skolas per protingą terminą, teismas praktikoje bando atsakyti į tokius klausimus:

  1. Kokio dydžio Jūsų turimos skolos. Jei skolos sudaro 100 tūkst. Eur ir daugiau – net ir su 2 tūkst. Eur gaunamu atlyginimu jų greitai negrąžintumėte.
  2. Kokios yra Jūsų mėnesinės išlaidos ir kiek po jų atskaitymo liktų lėšų skolų dengimui. Teismas bandytų nustatytų, kiek pinigų kiekvieną mėnesį galėtumėte skirti tik skolų grąžinimui.
  3. Kiek užtruktų Jums grąžinti visas skolas. Teismas šiuo atveju užsiimtų paprasta matematika – skolų sumą padalintų iš skolų dengimui skiriamos sumos ir suskaičiuotų, kiek mėnesių Jums reikėtų skolas grąžinti pačiam.

Iš savo praktikos matome, kad 3 metų laikotarpis, iš esmės sutampantis su bankroto proceso trukme, teismų dažniausiai laikomas tuo „protingu terminu“. Jeigu visoms Jūsų turimoms skoloms padengti užtruktų apie 3 metus, tikėtina, bankroto bylos teismas Jums neiškeltų. Visgi, yra buvę ir kuriozinių mūsų protui sunkiai suvokiamų sprendimų, kai buvo laikoma, kad net 10 metų terminas įvertintas „protingu“.

Ši taisyklė labiausiai kliudo nežymiai 25 MMA skolų ribą viršijančius ir neblogai uždirbančius (ypatingai jauno darbingo amžiaus) žmones. Rizika, kad bankroto byla nebus iškelta tokiems asmenims, tikrai yra ir apie ją būtina žinoti.

Taigi, nemokumo sąvoka nėra tokia paprasta kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Po ja slepiasi nemažai „kabliukų“, kuriuos reikia labai gerai įvertinti prieš renkant dokumentus teismui. Jeigu nesate tikri dėl savo situacijos, kreipkitės – mes padėsime įvertinti Jūsų nemokumą ir Jūsų galimybę bankrutuoti.

Taip pat skaitykite