Nutraukti bankroto bylą kreditoriui nėra paprasta

Ne retai pasitaiko atvejų, kuomet, bandydami daryti spaudimą bankrutuojančiam fiziniam asmeniui: norėdami gauti didesnę dalį skolos atlyginimo, pratęsti bankroto bylos terminą, gauti neproporcingai didesnę dalį lėšų lyginant su kitais bylos kreditoriais ar pan., tam tikri kreditoriai teikia nepagrįstus prašymus teismui nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

Kreditorių teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo

Fizinių asmenų bankroto įstatymo 24 straipsnio 9 punktas numato teisę kreditoriams kreiptis prašymu į teismą dėl asmeninės bankroto bylos nutraukimo.

Kreditoriams nesąžiningai naudojantis šią teise yra vilkinamas fizinio asmens bankroto procesas, bankrutuojantis žmogus patiria papildomo streso, administratorius – teisinio darbo. Užduot atlikę savo tiesiogines funkcijas (t. y. bankrutuojantis asmuo – dirbęs ir ieškojęs papildomų pajamų, o bankroto administratorius – teikęs įstatyme nustatytas paslaugas fizinių asmenų bankroto bylose), turi rašyti atsiliepimus į tokius kreditorių prašymus apylinkės teisme, vėliau – atskiruosius skundus apygardos teismui.

Jei toks procesas kartojasi labai dažnai, nepakankamai kvalifikuotas bankroto administratorius nesugeba apginti bankrutuojančio asmens, kurio laukia dvi išeitis – arba tenkinti po prašymu dėl bankroto bylos nutraukimo paslėptus reikalavimus, arba susitaikyti su bankroto bylos nutraukimu. Gaila, tačiau kiti bylos kreditoriai, neteikiantys tokio pobūdžio prašymu ne visuomet įžvelgia paslėptą kitų kreditorių piktnaudžiavimą.

Kvalifikuotos kreditorių daugumos reikalavimas teikiant prašymą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo

Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta mechanizmas, siekiant apriboti tokius nepagrįstus ir perteklinius kreditorių prašymus nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Minėtoje normoje nurodyta, kad „<…> teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.“

Dėl šios įstatymo nuostatos taikymo iki šiol nebuvo pasisakę aukštesnių instancijų teismai. Atsižvelgus į tai, teisminėje praktikoje pasitaikydavo bylų, kada teismai, nekeldami klausimų dėl procentinės kreditoriaus finansinio reikalavimo išraiškos visų bylos kreditorinių reikalavimų atžvilgiu, priimdavo ir nagrinėdavo kreditorių prašymus dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, nors toks kreditorius formaliai ir neatitikdavo Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyto kvorumo reikalavimo – 2/3 visų bankroto bylos kreditorių reikalavimų sumos.

Stipraus Žmogaus komandai džiugu pranešti, kad mūsų teisininkų pastangų dėka 2021 m. balandžio 22 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje e2S-412-730/2021 šis klausimas buvo išspręstas.

Įvertinęs galiojantį teisinį reguliavimą, apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais kreditoriui suteikta teisė kreiptis į teismą kaip bankrutuojančio asmens kreditoriui. Tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad kreditorius į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo gali kreiptis ne tik esant aukščiau paminėtiems pagrindams, bet ir esant atitinkamoms dviem sąlygoms (šios sąlygos turi egzistuoti abi kartu):

Pirma, jeigu plane numatytos priemonės neįgyvendinamos;

Antra, į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo kreipiasi kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos.

Šioje byloje taip pat akcentuota, kad įstatymo nuostatos yra aiškinamos visos kartu, o ne taip, kaip patogu tam tikram kreditoriui.

Taigi, įvertinus šią naujausią teismo praktiką, galime daryti išvadą, kad ateityje nepagrįsti ir spaudimą fiziniam asmeniui darantys kreditoriui prašymai dėl bankroto bylos nutraukimo bus gerokai apriboti.

Taip pat skaitykite

Ausrine Tilinde

Aušrinė Tilindė

"Stiprus žmogus" autorė

Jei ko nors imuosi – darau tai visa širdimi ir visomis jėgomis.

Aušrinė Tilindė
Svarbiausi
Gidas

Asmeninio bankroto gidas nemokamai

Taip pat aktualu